Lagförslaget om hemlig dataavläsning

FRÅGA
Kommer lagförslaget hemlig dataavlyssning att träda i kraft? Och kommer uppgifter få inhämtas som kom till innan den lagen trädde i kraft?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kommer lagförslaget om hemlig dataavläsning att gå igenom?

Mycket riktigt finns det ett lagförslag om att införa ett nytt hemligt tvångsmedel, sk hemlig dataavläsning. Syftet är att ge polisen möjlighet att bättre kunna verkställa hemliga tvångsmedel och förslagsvis även komma åt krypterad kommunikation.

Lagförslaget har varit under utredning av statens offentliga utredningar och därefter skickats ut på remiss. För en mer information om utredningen hänvisar jag till Delbetänkande av utredningen om hemlig dataavläsning (SOU 2017:89).

Enligt Regeringskansliet och propositionsförteckningen för 2019 skulle proposition om lagförslaget om hemlig dataavläsning lämnas till riksdagen senast i september 2019. Detta innebär dock inte att lagen kommer att träda ikraft i septembermånad, utan det är ännu oklart om och när lagen kommer att träda ikraft. Lagrådsremiss beslutas i oktober 2019. Man får alltså avvakta fram till dess.


Omfattar lagförslaget tillgång till uppgifter som funnits tillgängliga innan lagens ikraftträdande?

Dessvärre går det inte att svara på denna fråga, då lagstifningsarbetet ännu inte är färdigställt. Som huvudregel brukar inte en svensk lag gälla retroaktivt. Dock har det kritiserats om det är överhuvudtaget är lämpligt om ens möjligt att vid hemlig dataavläsning begränsa tillgången till uppgifter som fanns innan lagens ikraftträdande.

Vad innebär detta för dig?

Sammantaget får vi helt enkelt vänta och se om lagförslaget om hemlig dataavläsning går igenom. Likaså gällande frågan om dess retroaktiva effekt.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar,

Narin Banaee
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (706)
2020-07-12 Vad är en förordning?
2020-07-09 Olaga intrång och plats till vilken allmänheten har tillträde
2020-07-02 Rättsfall NJA 1960 s. 488
2020-06-30 Måste man betala hittelön för upphittad mobil?

Alla besvarade frågor (81881)