Lagförslag angående offentliga adresser

FRÅGA
finns det något lagförslag om att ta bort offentlighetsprincipen vad gäller offentliga hemadresser till folk?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Vad det gäller generellt för alla människors hemadresser kunde jag inte hitta något specifikt lagförslag, däremot så har det nyligen blivit skärpt reglering kring offentligt anställdas hemadresser och liknande. År 2017 trädde det in en bestämmslse som säger att i personaladministrativ verksamhet gäller sekretess för bland annat hemadresser, se 39 kap. 3 § st. 2 offentlighets och sekretesslagen.

Jennifer Jalaho
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll