Lagförslag angående offentliga adresser

FRÅGA
finns det något lagförslag om att ta bort offentlighetsprincipen vad gäller offentliga hemadresser till folk?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Vad det gäller generellt för alla människors hemadresser kunde jag inte hitta något specifikt lagförslag, däremot så har det nyligen blivit skärpt reglering kring offentligt anställdas hemadresser och liknande. År 2017 trädde det in en bestämmslse som säger att i personaladministrativ verksamhet gäller sekretess för bland annat hemadresser, se 39 kap. 3 § st. 2 offentlighets och sekretesslagen.

Jennifer Jalaho
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (201)
2019-04-29 Är tentamenssvar en allmän handling?
2019-04-25 Förundersökning och häktning allmänna och offentliga handlingar?
2019-04-12 Hur stoppar jag gallring av offentliga handlingar?
2019-04-04 Omfattas chefers lönelistor på en kommun av offentlighetsprincipen?

Alla besvarade frågor (69283)