Lagfartsavgift vid försäljning till syskon

Vi är 4 syskon som har 1/4 del var i sommarstuga, nu vill 1 köpas ut, vad gäller för den som ska köpas ut? Vad måste den betala i avgifter angående lagfart mm?

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

Avtalet
För den som vill köpas ut gäller att ni får fritt avtala om köpeskillingen mellan er. Samma gäller vid värderingskostnader innan förvärvet. Detta är ingenting som regleras lagligt. Vid förvärv av fastigheter är det köparen som ansöker om lagfart och vanligtvis i samband med detta erlägger expeditionsavgift och stämpelskatt. Om man vill avtala att säljaren ska erlägga dessa kostnader är det fullt möjligt. Det föreligger dock ett gemensamt betalningsansvar för dessa avgifter, vilket innebär att säljaren kan krävas på betalning om köparen inte betalar.

Expeditionsavgift
Expeditionsavgiften erläggs alltid och kostnaden finns i tabeller hos Lantmäteriet som kan hittas här.

Stämpelskatt
Stämpelskatt utgår på förvärv som räknas som köp med 1,5 % av köpeskillingen. Vid fastigheter tillämpas dock huvudsaklighetsprincipen som innebär att om köpeskillingen understiger taxeringsvärdet för fastigheten räknas hela förvärvet som en gåva. I ert fall gäller såklart att köpeskillingen för 1/4 av fastigheten måste understiga 1/4 av taxeringsvärdet.

En gåva är inte att anse som en avyttring i skatterättslig mening (44 kap. 3 § Inkomstskattelagen) och någon reavinstskatt kommer inte att aktualiseras för säljaren då det ses som att denne ”ger sin del av fastigheten till er”. I detta fall kommer inte heller någon stämpelskatt att utgå på förvärvet utan endast en expeditionsavgift.

Skatterättsligt träder ni som gåvotagare in i givarens skatterättsliga situation och dennes anskaffningsutgift gäller vid beräkning av er reavinstskatt vid en eventuell försäljning senare (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen).

Sammanfattning
För att sammanfatta så beror det mesta i frågan på hur ni väljer att avtala. Så länge ni följer de formkrav som gäller vid köp av fast egendom som gäller enligt 4 kap. Jordabalken kan ni avtala fritt om köpeskillingen och vem som ska erlägga en eventuell stämpelskatt. Skulle en försäljning ske till under taxeringsvärdet kommer någon stämpelskatt inte att utgå. Glöm inte att det föreligger ett gemensamt betalningsansvar för dessa avgifter.

För ytterligare rådgivning råder jag er att kontakta en mäklare eller oss närmare på info@lawline.se

Tack ännu en gång för att ni vänder er till Lawline och hoppas att ni fick svar på er fråga!
Vänligen,

Douglas NordströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Köp och hyra av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”