Lagfartsavgift vid försäljning till syskon

FRÅGA
Vi är 4 syskon som har 1/4 del var i sommarstuga, nu vill 1 köpas ut, vad gäller för den som ska köpas ut? Vad måste den betala i avgifter angående lagfart mm?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

Avtalet
För den som vill köpas ut gäller att ni får fritt avtala om köpeskillingen mellan er. Samma gäller vid värderingskostnader innan förvärvet. Detta är ingenting som regleras lagligt. Vid förvärv av fastigheter är det köparen som ansöker om lagfart och vanligtvis i samband med detta erlägger expeditionsavgift och stämpelskatt. Om man vill avtala att säljaren ska erlägga dessa kostnader är det fullt möjligt. Det föreligger dock ett gemensamt betalningsansvar för dessa avgifter, vilket innebär att säljaren kan krävas på betalning om köparen inte betalar.

Expeditionsavgift
Expeditionsavgiften erläggs alltid och kostnaden finns i tabeller hos Lantmäteriet som kan hittas här.

Stämpelskatt
Stämpelskatt utgår på förvärv som räknas som köp med 1,5 % av köpeskillingen. Vid fastigheter tillämpas dock huvudsaklighetsprincipen som innebär att om köpeskillingen understiger taxeringsvärdet för fastigheten räknas hela förvärvet som en gåva. I ert fall gäller såklart att köpeskillingen för 1/4 av fastigheten måste understiga 1/4 av taxeringsvärdet.

En gåva är inte att anse som en avyttring i skatterättslig mening (44 kap. 3 § Inkomstskattelagen) och någon reavinstskatt kommer inte att aktualiseras för säljaren då det ses som att denne ”ger sin del av fastigheten till er”. I detta fall kommer inte heller någon stämpelskatt att utgå på förvärvet utan endast en expeditionsavgift.

Skatterättsligt träder ni som gåvotagare in i givarens skatterättsliga situation och dennes anskaffningsutgift gäller vid beräkning av er reavinstskatt vid en eventuell försäljning senare (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen).

Sammanfattning
För att sammanfatta så beror det mesta i frågan på hur ni väljer att avtala. Så länge ni följer de formkrav som gäller vid köp av fast egendom som gäller enligt 4 kap. Jordabalken kan ni avtala fritt om köpeskillingen och vem som ska erlägga en eventuell stämpelskatt. Skulle en försäljning ske till under taxeringsvärdet kommer någon stämpelskatt inte att utgå. Glöm inte att det föreligger ett gemensamt betalningsansvar för dessa avgifter.

För ytterligare rådgivning råder jag er att kontakta en mäklare eller oss närmare på info@lawline.se

Tack ännu en gång för att ni vänder er till Lawline och hoppas att ni fick svar på er fråga!
Vänligen,

Douglas Nordström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (295)
2021-11-29 Hur säljer jag min fastighet till mitt barn?
2021-11-29 Har man rätt till ersättning för annat boende vid ohyra i bostad?
2021-11-28 Ingår en paviljong i en fastighetsförsäljning?
2021-10-22 Ingår garderober vid fastighetsköp?

Alla besvarade frågor (97393)