Lagfart till hus som redan köpts av en delägare?

2017-07-10 i Köpavtal
FRÅGA
Hej våran dotter har köpt ett hus som vi har betald hälften av. Huset är redan köpt. Nu vill vi alla tre att jag och mamman skall stå som hälften ägare... Hur ska vi gå till väga för att det ska bli så?
SVAR

Jag utgår från att det är er dotter som står som ägare i köpeavtalet och att du och mamman har tillskjutit pengar till er dotter men inte att ni står med som ägare/köpare i köpeavtalet.

För att anses vara ägare fullt ut enligt lag krävs två saker:

- Att man har lagfart (vilket är en officiell registrering av ägarskap till en viss fastighet som görs av en myndighet som heter Lantmäteriet) och

- Att man har ett skriftligt avtal på att man är ägare till fastigheten (gåvoavtal, köpeavtal eller bytesavtal) (20:5 JB).

Enligt lag är det just nu endast dottern som anses vara ägare till huset och som därmed har rätt att söka lagfart. Anledningen till detta är att endast skriftliga avtal gäller för att kunna äga fastigheter (4:1 JB).

Eftersom ni är alla överens om att du och mamman ska vara delägare i huset, kan dock även ni bli ägare och därmed söka lagfart. Detta kan ni göra genom att sluta ett skriftligt avtal på det sätt som beskrivs i 4:1 JB (som gäller för både köp och gåva av fastighet, 4:29 JB) där ni skriver att dottern ger er hälften av huset i gåva. Därefter ska ni söka lagfart, inom tre månader, för att registrera er alla som ägare (20:1 JB).

Hoppas ni har fått svar på er fråga. Ni är välkomna att ställa fler frågor om ni har några!

Med vänliga hälsningar

Michelle Gaudin González
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?