Lagfart i dödsbo

Vem kan bli "Lagfaren ägare" i ett dödsbo?

Lawline svarar

Hej!

Er fråga handlar om vem som kan bli "lagfaren ägare" i ett dödsbo, "lagfaren ägare" syftar på en person med officiellt registrerad lagfart på en förvärvad fast egendom. Då frågan rör fast egendom bli Jordabalken (1970:994) (JB) tillämplig.
Enligt 20 kapitlet 1 § JB kan den som med äganderätt förvärvat fast egendom söka om lagfart på egendomen. Detta gäller även om det endast är delar ur en fastighet. Av er fråga framgår dock att det gäller ett dödsbo, till vilket det uppstår några särskilda regler.

För att kunna bli "lagfaren ägare" i ett dödsbo krävs det först att dödsbodelägarna antingen skiftar dödsboet vilket gör samtliga dödsbodelägare till andelsägare i fastigheten. Därefter är det bara att söka lagfart som vanligt till lantmäteriet (notera att lantmäteriet i dessa fall kräver arvskifteshandlingen och bouppteckningen bifogade med ansökan om lagfart).
Det finns dock ett alternativ till detta, vilket skulle vara att göra dödsboet själv till "lagfaren ägare". Om dödsbodelägarna söker lagfart för dödsboets räkning, skulle dödsboet själv bli "lagfaren ägare", vilket underlättar vid eventuell vidareförsäljning av egendomen.

Slutsatsen blir alltså att varje dödsbodelägare eller dödsboet själv kan bli "lagfaren ägare" i en fast egendom, så länge de ovannämnda villkoren är uppfyllda.

Adrian NylénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning