Lägenhet köpt för ärvda pengar - enskild egendom?

2021-09-04 i Bodelning
FRÅGA
Min fru köpte en lägenhet för ärvda pengar för 30 år sedan när vi hade träffats. Ca 8-9 månader efter det flyttat jag också in, och för 25 år sedan gifte vi oss. Vi ska nu skilja oss och jag undrar vad som händer med lägenheten i bodelningen. Visserligen har hon köpt den men jag har varit med och betalt så väl månadsavgift som renoveringar under 30 år. Får jag någon del i den?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaren på din fråga finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Utgångspunkten när äktenskap upplöses är att all egendom som är så kallad giftorättsgods ingår i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är alltså sådan egendom som undantas från bodelningen. Den främsta frågan för dig är således om din frus lägenhet är hennes enskilda egendom.

Jag noterar i din fråga att din fru köpt lägenheten för ärvda pengar. Det finns en risk att dessa pengar var hennes enskilda egendom. Ett sätt för egendom att bli enskild egendom i ett äktenskap är nämligen om en make erhåller egendom genom testamente som föreskriver att egendomen ska vara dennes enskilda (7 kap. 2 § första stycket punkt 3-4 ÄktB). Om så är fallet, så är även egendom som trätt i pengarnas ställe enskild egendom (s.k surrogat) (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB).

Med andra ord, om din fru erhöll dessa pengar genom testamente med ett särskilt villkor om att pengarna ska vara hennes enskilda egendom är min bedömning att lägenheten inte ska ingå i bodelningen, varmed du inte får någon del i den. Men om din fru inte erhållit pengarna genom detta sätt så är lägenheten giftorättsgods vilket som sagt ska ingå i bodelningen och i denna bodelning delas makarnas sammanlagda giftorättsgods på hälften (11 kap. 3 § ÄktB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Adam Fyman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2899)
2021-10-21 Vad händer med bostaden vid skilsmässa eller dödsfall?
2021-10-18 Jämkning av bodelning vid kort äktenskap
2021-10-18 Undanta egendom från bodelning
2021-10-18 Försäljning av samägt hus under skiljsmässa

Alla besvarade frågor (96471)