Lagen om uthyrning av egen bostad - tvingande till hyresgästens fördel

Jag hyr ut min bostadsrätt genom andrahandsupplåtelse. Hyresavtalet gäller från 1 januari 2021 - 31 december 2021, med en avtalad ömsesidig uppsägningstid om 3 månader. I brev den 27 mars sade hyresgästen upp avtalet till den 1 maj. Han menar att uppsägningstiden är en månad enligt 3 § andra stycket lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad. Han menar vidare att det av 2 § samma lag följer att han kan bortse från vad vi har avtalat om uppsägningstid. Är det verkligen så?

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Tvingande till hyresgästens fördel

Lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad är tvingande till hyresgästens fördel. Det innebär att det inte går att avtala sämre villkor i ett hyresavtal än vad som stadgas i lagen. Om man har avtalat om sämre villkor för hyresgästen än vad lagen föreskriver är avtalsvillkoren ogiltiga och lagens bestämmelser har företräde. Det stämmer alltså att detta framgår av 2 § lagen om uthyrning av egen bostad.

Hyresgästens uppsägningstid

I 3 § 2 st lagen om uthyrning av egen bostad framgår att hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Det innebär att om din hyresgäst har sagt upp avtalet 27 mars, ska det upphöra att gälla 1 maj. Detta eftersom lagens bestämmelser är tvingande och har företräde framför avtalsvillkoren som är till nackdel för hyresgästen.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Matilda HamnerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”