Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige förlängs?

FRÅGA
Vad ska händer med tillfallig lagrådet kommer ny låg ( Proposition) kan du snälla förklarar den här Proposition? Hur långa ska dem förlånga den tillfälliga lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

En proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen om till exempel en ny lag. Vissa propositioner består av förslag till ny lagstiftning. Andra propositioner innehåller mindre eller större ändringar av redan gällande lagar eller förslag till riktlinjer av olika slag.

Avseende lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, föreslogs i utkastet till lagrådsremissen att lagen ska fortsätta gälla till och med den 19 juli 2021 med ändring att alternativt skyddsbehövande ges samma möjligheter till familjeåterförening som flyktingar.

Vänligen,

Zuzu Rabi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (549)
2019-04-22 Vad innebär ett brott mot skyddslagen?
2019-04-22 Får man flytta en annan persons bil?
2019-04-19 Kan jag bjuda minderåriga på vin och bål på min födelsedagsfest?
2019-04-14 Kan enskilda väcka talan i EU-domstolen mot medlemsstaters beslut som strider mot unionsrätten?

Alla besvarade frågor (68062)