Lagen om redovisningsmedel

Hejsan! Min fråga gäller huruvida tillämpning av lagen om redovisningsmedel tillämpas. Jag har förstått så mycket som att första stycket är huvudregeln, det vill säga att separationsrätt i konkurs är möjlig i de fall avskiljande skett utan dröjsmål. Jag har dock en fundering om första stycket tillämpas då ex medel mottagits med redovisningsskyldighet vid solvens? och i så fall det andra stycket tillämpas när medel mottagits vid insolvens? Jag finner inga bra svar i varken praxis eller litteratur och önskar nu en redogörelse över lagens tillämpning. Vad innebär att medel ska ha mottagits för annan med redovisningsskyldighet och redovisningsändamål? Jag förstår givetvis innebörden i stort, men önskar ett praktiskt exempel. Dessutom förstår jag inte riktigt "omedelbart tillgängliga för avskiljande". Så kort och gott. I vilka situationer tillämpas st. 1 och st. 2 och hur förhåller sig dessa till varandra? Tack på förhand. /Elisabeth

Lawline svarar


Hej!

Tack för din fråga, lagen om redovisningsmedel är sannerligen en klurig lag.

Att medel (pengar eller annan s k fungibel egendom, till exempel olja eller sand) mottagits med redovisningsskyldighet betyder helt enkelt att den som mottagit medlen måste redovisa för dem. De tillhör alltså någon annan.

Om mottagaren sammanblandat medlen under solvens är det ingen fara. I så fall räcker ju tillgångarna till för att betala alla borgenärers krav, vilket då inte är fallet vid insolvens. Redovisningslagen blir aktuell först vid insolvens.

Trots att sammanblandning skett kan separationsrätt ändå föreligga. Det krävs då enligt stycke 2 att egendomen finns omedelbart tillgänglig för avskiljande samt att dröjsmål inte föreligger med avskiljandet. Ett exempel är att mottagaren satt in huvudmannens pengar på ett bankkonto där hen även har egna medel. Om insättningen sker 1 juni och konkursen därefter äger rum 2 juni så medger stycke 2 separationsrätt. Sammanblandning har visserligen skett men medlen är omedelbart tillgängliga för avskiljande till ett annat konto. Eftersom avskiljande i så fall kan ske dagen efter insättningen så föreligger inte dröjsmål. Om konkursen däremot bryter ut 16 juni föreligger dröjsmål, fast medlen är visserligen fortfarande omedelbart tillgängliga för avskiljande. Dröjsmål föreligger som tumregel efter tre dagar. Sammanfattningsvis kan man säga att stycke 2 tar sikte på en brist i själva avskiljandet enligt stycke 1, men förlorar sin betydelse om dröjsmål föreligger. Om mottagaren hela tiden är solvent saknar dock dröjsmålsrekvisitet betydelse.

Hoppas detta svar reder ut dina problem.

Vänligen,

 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo