Lagar för vilda djur

FRÅGA
Vilka lagar och regler har vi för vilda djur i Sverige?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns en del olika lagar och förordningar som gäller för djur i Sverige.

Vilka lagar har vi för vilda djur i Sverige?

I Sverige har vi en djurskyddslag som gäller för djur som hålls av människan och viltlevande försöksdjur. Vi har även djurskyddsförordningen som kompletterar djurskyddslagen med närmare föreskrifter om till exempel djurförsök, slakt och tävling med djur.

Bestämmelser om vilda djur finns i artskyddsförordningen, som bland annat reglerar vilka djur som är fridlysta och hur de ska skyddas. Om du tittar i 4 § kan du till exempel se att det är förbjudet att avsiktligt fånga eller döda vilda fåglar och andra vilt levande djurarter som markerats med N eller n i bilaga 1 till förordningen. Det innebär att du måste läsa paragrafen tillsammans med bilaga 1 för att se vilka djur som paragrafen gäller.

I jaktlagen finns bestämmelser om bland annat jakträtt och viltvård. Till jaktlagen finns också jaktförordningen som kompletterar lagen. Jaktförordningen beskriver bland annat mer utförligt hur jakt får bedrivas. I fiskelagen finns bestämmelser om fiskerätt och vissa regler om hur fiske får bedrivas.

Länsstyrelser i olika län kan också meddela specifika föreskrifter gällande vissa vilda djur som ska gälla i just det länet. Om du undrar om det finns sådana föreskrifter i ditt län, kan du besöka Länsstyrelsens hemsida.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (852)
2021-04-16 Är det lagligt att hindra människor från att lämna en plats?
2021-04-16 Vilken lag har ersatt lag (1987:667) om ekonomiska föreningar?
2021-04-15 Är det tillåtet enligt pandemilagen att ha fest i hyrd stuga?
2021-04-12 Gäller socialförsäkringsbalken eller handläggarens bedömning?

Alla besvarade frågor (91260)