Lag som säger hur gammal en katt måste vara för att kastreras

FRÅGA
Finns det någon lag som säger hur gammal en katt måste vara för att få kastreras?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder till oss på Lawline med din fråga!

Det finns ingen lag som säger hur gammal en katt måste vara för att kastreras. Däremot är rådet från veterinär att en katt skall vara minst 4 månader innan den kan kastreras, vilket bör vara utgångspunkten. En katt får trots allt inte lov att kastreras på annat sätt än av en veterinär (4 kap. 2 § djurskyddslagen). När man har ett djur så skall man också enligt lagen ha tillräcklig kompetens för att ta hand om sitt djur samt inte orsaka djuret onödigt lidande (2 kap. 1 § och 3 § djurskyddslagen).

Slutsats:

Det finns ingen lag som säger hur gammal en katt måste vara för att kastreras. I lagen sägs dock att veterinär måste genomföra kastreringen och du skall inte orsaka katten något lidande. Riktlinjer för hur gammal katten skall vara bör därför inhämtas från veterinär som har kunskap om när det är bäst för just den aktuella katten i denna situation att kastreras.

Jag hoppas nu att jag har kunnat besvara din fråga! Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss.

Vänligen,

Josefine Bågholt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (872)
2021-05-18 Får man ha salstentamen för fler än 8 personer enligt pandemilagen?
2021-05-18 Vilka lägenheter omfattas av marknadshyror?
2021-05-17 Är det olagligt att låna ut sitt matkort?
2021-05-16 Gäller yttrandefriheten mellan individer?

Alla besvarade frågor (92361)