Lag om hot och trakasserier mot förtroendevalda

2019-11-27 i Trakasserier
FRÅGA
Vad är det för lagar som gäller för förtroendevalda som utsätts för hot och trakasserier? Har kollat lite på flera lagar i brottsbalken men är inte saker på att jag är rätt.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I fjärde kapitlet brottsbalken (se här) finner du till de brotten brotten olaga hot i 5 § och ofredande i 7 § som du nämner i frågan. De har dock ingen specifik koppling till utövandet av ett förtroendevalt uppdrag.

Gällande specifikt för det uppdrag du nämner finns det särskilda bestämmelser i lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (se här). I 3 § anges att en arbetsgivare inte får hindra en facklig förtroendeman från att fullgöra sitt uppdrag. Enligt 4 § får inte en facklig förtroendeman med anledning av sitt uppdrag ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor och enligt 6 § har en förtroendeman rätt till den ledighet som krävs för sitt uppdrag.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Carl Oscarsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trakasserier (67)
2020-07-21 Vad kan en arbetstagare göra när denne blir exkluderad på sin arbetsplats?
2020-03-24 Provocerad Uppsägning
2020-03-09 Eventuell diskriminering vid arbetsintervju.
2020-02-28 Trakasserande uttalanden från en arbetstagare

Alla besvarade frågor (82723)