FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag20/09/2018

Lag om enkla bolag.

Hej

Jag och två av mina arbetskamrater brukar regelbundet tippa tillsammans. En vecka var det min arbetskompis som lämnade in tipskupongen, då vann vi en storvinst. Min kompis säger då att det är han som vunnit pengarna eftersom det var han som stod på kupongen. Vad har jag för möjlighet i domstol att kräva min del av vinsten och vilken lagreglerar detta. Sen om min tredje kamrat skulle avlida vad skulle då hända med sammarbetet och vilken lag reglerar det.

Lawline svarar

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enkla bolag.

Att tillsammans köpa en lott är något som sker hela tiden. Ofta så reglerar man inte i avtal vad som händer om man faktiskt vinner. Detta innebär att, som i din situation, om man väl vinner så har parterna olika syn på hur detta ska regleras.

Den reglering som fångar upp sådana situationer är lag om handelsbolag och enkla bolag (BL). Trots lagens namn så avser den inte endast registrerade bolag utan egentligen alla situationer där man på något sätt kan tjäna/vinna pengar (bedriva förvärvsverksamhet). Ett enkelt bolag definieras enligt förarbetena till nämnda lag som gemensamt åtagande att bedriva förvärvsinkomst. Den ställer alltså inget krav om att man gemensamt ska ha för avsikt att bedriva ett bolag eller att det ska existera en viss tid. Detta innebär att enkla bolag skapas och upplöses vartefter folk bestämmer sig för att bedriva förvärvsverksamhet. Arbetstagare anses dock inte bedriva bolag då dessa deltar i annans bolag.

I högsta domstolens praxis räknas att köpa lotter som att bedriva enkelt bolag (NJA 1986 s. 402). Detta innebär alltså att om flera personer bestämmer sig för att tips tillsammans så anses dessa personer bedriva ett enkelt bolag och förvärvsverksamhet. Detta användande av termen förvärvsverksamhet ska dock inte förväxlas med skatterättens definition av förvärvsverksamhet.

Ett exempel på ett enkelt bolag kan vara att jag och en vän tillsammans köper en fotboll och sedan säljer denna. Då anses jag och min vän ha ingått ett enkelt bolag när vi köpte den och bolaget anses likviderat när bollen i såld. Om vi inte avtalat om annat. Enkla bolag uppsåt och försvinner alltså hela tiden.

Fördelningen.

Lag om enkla bolag är dispositiv. Detta innebär att om man avtalat något som egentligen står i strid med denna lag så gäller avtalet istället. Om dock inget annat är avtalat så menar 4 kap. 2§ BL (hänvisar till 2 kap. 8§ BL) att allt ska delas lika. Om t.ex. det enkla bolaget får en vinst om 10 000 kronor ska dessa delas lika mellan alla bolagsmän. I ditt fall så menar paragrafen att alla som bidragit ekonomiskt till lotten ska få del i lotten efter hur mycket de bidragit.

Med detta sagt så har du legalt stöd för att få ta del i vinsten. Dock kommer det enligt rättegångsbalken åligga dig att styrka att du har en del i det enkla bolaget. Saker som kan agera bevisning är t.ex. tidigare sms där det framgår att ni ska tipsa gemensamt, vittnen eller kvitton på att du givit din kolega pengar. Dock vad gäller frågan om du kan göra detta gällande i rätten skulle jag råda dig att prata med ombud. Advokater kan du hitta på advokatsamfundets hemsida eller ringa till Lawlines gratis telefontjänst.

Om bolagsman dör.

Om en bolagsman dör så är huvudregeln att bolaget ska likvideras (4 kap. 7§ BL hänvisat till 2 kap. 26§ BL). Dock kan man avtala om att istället för att likvidera bolaget istället utesluta bolagsmannen. Detta sker genom att man köper ut den personen (4 kap. 7§ BL hänvisat till 2 kap, 30§ BL). Praktiskt sett så tillfaller din kompis andel dennes dödsbo som sedan blir eventuellt arv.

Mvh/

Henrik BergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000