Låg inomhustemperatur

2016-01-31 i Hyresrätt
FRÅGA
I mitt hyresavtal ingår värme men jag har nästan ingen värme.Temperaturen ligger på 15.Vad gör jag,trots att jag har klagat 2 månader?
SVAR

Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande!

Av 12 kap. 15 § jordabalken framgår det att hyresvärden ska hålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet.

Inom ramen för rekvisitet "fullt brukbar" faller även en dräglig inomhustemperatur. Mot bakgrund av vad som framgår av socialstyrelsens riktlinjer är inomhustemperaturen hos dig inte tillfredsställande, eftersom att värmetillståndet är under 18 grader vilket är en vedertagen minimigräns.

Ni har med andra ord fog att anföra klagomål till hyresvärden. I enlighet med 12 kap. 16 § jordabalken kan ni såväl begära ersättning som nedsättning av hyra. Om hyresvärden inte tar dina klagomål på allvar kan ni istället vända er till hyresnämnden med ett så kallat åtgärdsföreläggande. Hyresnämnden kommer därefter att framföra krav på hyresvärden vilket kan resultera i vite såvida hyresvärden inte åtgärdar felet.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1764)
2020-10-19 Vem betalar när hyresgästen orsakar skada
2020-10-19 När hyresvärden inte skriver under uppsägning av hyresavtal
2020-10-18 Har jag rätt till nedsatt hyra om min hyresvärd ej åtgärdar vissa fel?
2020-10-18 Hyresvärdens rätt att vräka hyresgäst

Alla besvarade frågor (85159)