Lag 2016:752

2016-11-28 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, jag undrar om den tillfälliga utlänningslagen 2016:752 gäller svenska medborgare?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige innehåller just bestämmelser om uppehållstillstånd här i landet, se 1 § i lagen. Det är alltså en lag som vänder sig mot utlänningar. Med utlänning avses den som inte är svensk medborgare, se kommentaren till 1 § UtlL. Svenska medborgare omfattas således inte av den tillfälliga utlänningslagen.

Hoppas svaret varit till din hjälp!

Mimmi Orrenius
Fick du svar på din fråga?