Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

FRÅGA
Hej!Vår grannes katt har vid ett tillfälle sprungit in hos oss när vi hade öppen balkongdörr. Katten klöste på vår tapet så det blev rivmärken samt ramlade ned på en gitarr så det blev stora, djupa rivmärken på den. Det går inte att reparera gitarren utan vill vi bli av med rivmärkena får vi köpa en ny. Gitarrens nyvärde är 8 000 kr. Varken vårt eller grannens försäkringsbolag ersätter för skadan. Är det rimligt att vi kräver att grannen ska ersätta oss? Det ska tilläggas att just denna katt har sprungit in hos fler grannar vilket har orsakat glagomål.
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Enligt Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 1 § skall hundar och katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Det är alltså ägarens skyldighet att ha översikt och ta ansvar för sitt djur. För hundägare föreligger ett strikt skadeståndsansvar, vilket innebär att de alltid är skadeståndsskyldiga för sin hunds skada oavsett ägarens eventuella vårdslöshet, se 19 § samma lag.

För kattägare gäller dock inte detta strikta skadeståndsansvar, utan istället gäller skadeståndslagen (SkL), se här 2:1 SkL. Det krävs alltså vårdslöshet eller uppsåt från kattägaren. Bristande tillsyn av katten är vårdslöst. Du har dock bevisbördan för att kattägaren som orsakat skadan varit vårdslös. Skadan måste också vara adekvat, dvs skadan ska ha legat i "farans riktning". Med andra ord ska skadorna vara en berkänelig konsekvens av den bristande tillsynen av katten.Adekvans torde föreligga i detta fallet, men att bevisa att katten orsakat skadan och att detta var vårdslöst av kattägaren är svårare.

Vänligen

Emil Forssell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (401)
2020-06-24 Grannens hund tar sig in i vår trädgård och har betäckt vår tik, vad kan vi göra
2020-06-22 Hundägares ansvar
2020-06-12 Djurägares skadeståndsansvar och vad man kan få skadestånd för
2020-06-11 Vad kan krävas av ägaren till den hund som skadat en bil?

Alla besvarade frågor (81688)