Läckande tak efter byte, kan näringsidkaren bli ansvarig?

FRÅGA
Hej!Fick lagt ett nytt tak för två år sedan och sen märkte jag efter ett år så läckte det in på vinden vid skorstenen och plåtslagaren har tätat med fogmassa och plåtbitar två gånger utifrån men nu har det blivit mögel där inne och där är fortfarande lite fuktigt inne på vinden runt skorstenen. Jag tror att dom inte har tätat riktigt med takpapp runt skorstenen som är klädd med plåt. Vad kan jag göra mot plåtslagaren eller takläggaren?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad du har för rättigheter mot plåtslagaren eller takläggaren. Jag antar även att du har reparerat din bostad eller ett hus i form av privat person.Om du gjort det kommer Konsumenttjänstlagen (KtjL) att vara tillämplig. Eftersom det är en tjänst du har köpt. (1 § och 1a § KtjL).

Föreligger det fel?
För att du ska kunna göra vissa påföljder gällande mot näringsidkarna krävs det att ett fel föreligger. Vilket innebär att ett fel först måste konstateras. Ett fel i tjänsten är om näringsidkaren inte har följt den säkerhet som krävs, inte har utfört tjänsten fackmässigt utifrån objektiva grunder (oftast branschpraxis) eller vad som har ansetts avtalat enligt köpet (4, 5 och 9 § KtjL). I detta fall ett fungerande tak som inte läcker. Fel föreligger också om resultatet av tjänsten inte uppfyller de krav som näringsidkaren sa att resultatet skulle uppfylla. Exempelvis om näringsidkaren utlovar något och sen inte uppfyller det som personen har lovat kan det föreligga ett fel (10 § KtjL). Eftersom taket läcker kan det anses att ett fel föreligger.

Tidpunkten för felet?
Utgångspunkten för om fel föreligger är framförallt när tjänsten avslutandes. Om det finns ett fel ska alltså bedömas utifrån resultatet när tjänsten avslutades (12 § KtjL). Skulle felet visa sig efter att tjänsten avslutas kommer du bara kunna göra anspråk på fel som bryter mot denna lag eller vad som du och näringsidkaren har avtalat (13 § KtjL). Vilket innebär att du även fast felet eventuellt uppkom efter tjänstens avslutande kommer att göra anspråk på felet.

Påföljder
Om ett fel anses föreligga, vilket det eventuellt göra i ditt fall eftersom taket läcker, så kommer du som konsument kunna göra vissa påföljder gällande. Det vill säga ställa vissa krav på näringsidkaren. Du kan antigen begära avhjälpande (att felet fixas), prisavdrag och/eller skadestånd. För att något av dessa i huvud taget ska bli aktuellt krävs det att felet inte beror på exempelvis en olycka eller att felet hade uppstått ändå (16 §, 20-22 § och 31 § KtjL). Du kan även hålla inne med betalningen, men jag antar att du redan har betalat och därav borde det inte vara aktuellt (19 § KtjL).

Reklamation
Vidare krävs de att reklamation sker i tid. Eftersom det är arbete på fast egendom där takläggning faller in, så har du en reklamations tid på max 10 år om inte det finns en garanti som säger annat. Dock så måste du meddela felet till näringsidkaren inom skälig tid efter det att du upptäckte felet. Vad skälig tid är, är omdiskuterat, all reklamation som har skett inom 2 månader sedan felet upptäcktes anses som skälig tid (17 och 18 § KtjL).

Sammanfattning
Eftersom det läcker från taket så föreligger det sannolikt ett fel i tjänsten. Det innebär att du eventuellt kommer kunna åberopa vissa åtgärder (påföljder) från näringsidkarna. Det krävs dock att du reklamerar felet i tid. Påföljder kan vara att näringsidkaren ska åtgärda felet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia Wedin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?