Kvittningsrätt för arbetsgivare vid felaktig utbetalning av sjuklön

Om arbetsgivaren dragit för lite sjuklön och nu vill kvitta skulden genom att ta tillbaka fem semesterdagar, kan man då åberopa att man handlat i god tro, condictio indebiti?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din rätt till sjuklön regleras i lag om sjuklön där du har rätt att vid sjukdom behålla lön och andra anställningsförmåner. En av de grundläggande rättigheterna för en arbetstagare är att få ut sin lön.

I detta fall har arbetsgivaren betalt ut för mycket sjuklön. Dock innebär det inte att arbetsgivaren har rätt att dra av pengar från din lön hur som helst, eller som i detta fall att ta tillbaka fem semesterdagar. Eftersom att din lön ska skyddas så långt som möjligt finns en speciell lag som heter Lag om arbetsgivarens kvittningsrätt (1970:215) (se här). Lagen är exempelvis tillämplig i detta fall när du har fått ut för mycket sjuklön. Det blev helt enkelt fel när lönen skulle betalas ut till dig. Då har arbetsgivaren en fordran på dig, dvs den felaktiga utbetalda lönen och lagen ställer då upp krav på när kvittning får ske.

Lagen är till för att exempelvis skydda de arbetstagare som arbetar väldigt varierande exempelvis de som arbetar på olika tider, på olika skift, som ersätts för övertid eller liknande. För den som har denna varierande arbetssituation kan det vara svårt att räkna ut exakt vilken summa man ska ha varje månad. Därför ska man kunna lita på att utbetalningen är korrekt och kunna använda pengarna, även om det i efterhand visar sig vara för mycket enligt principen condictio indebiti. Man kan säga att man då är i god tro att man fått ut rätt lön. I sådana fall kan inte arbetsgivaren kräva tillbaka att man har fått för mycket utan ditt samtycke. Lägg dock märke till att det i så fall ska röra sig om ganska små belopp. Så kravet för god tro är relativt högt. Så fort det blir stora belopp, eller att man är medveten om att man har jobbat mindre än vad som är avtalat, eller att man varit misstänksam till den lön eller sjuklön man fått. Då kan man inte längre sägas vara i god tro.

Men även fast du är i god tro så ställer lagen upp att arbetsgivaren inte får kvitta rätt av utan måste komma överens med dig som arbetstagare om att dra det felaktiga beloppet från nästa lön eller lösa det med en återbetalningsplan. Arbetsgivaren får inte göra löneavdrag utan en sådan överenskommelse. Det behövs alltså ditt godkännande för att arbetsgivaren ska få göra avdrag på lönen eller dra in förmåner. Det brukar finnas speciella bestämmelser om kvittning kollektivavtal som reglerar arbetsgivarens rätt till kvittning. Skulle en arbetsgivare kvitta den felaktiga utbetalningen genom att dra in semesterdagar utan ditt godkännande, i strid mot kvittningslagen skulle det kunna innebära ett skadeståndsansvar för arbetsgivaren.

Den första frågan blir om du som arbetstagare är skyldig att acceptera att din arbetsgivare drar in semesterdagar?

Om du vare sig insett eller borde ha insett att sjuklönen var felaktig och inrättat dig efter betalningen genom att förbruka pengarna föreligger inte någon återbetalning alls. Lägg dock märke till att alla pengar då måste vara förbrukade. Arbetsgivaren får i vart fall inte dra av några semesterdagar utan ditt samtycke. Även om din arbetsgivare drar av semesterdagarna utan ditt samtycke kommer du behöva ta tvisten till domstol vilket kan bli dyrare än den "extra" utbetalda sjuklönen. Det bästa hade varit om du tog hjälp av ditt fackförbund så att de i så fall kunnat driva tvisten åt dig.

Frågan blir då om arbetsgivaren kan kvitta sin fordran genom att dra av semesterdagar?

Då blir reglerna som beskrivit ovan tillämpliga. Även om du inte godkänner eller medger avdraget på semesterdagarna och arbetsgivaren inte tvångsvis kan kvitta mot lönen eller dra in semesterdagar, så kvarstår ändå en fordran gentemot dig. Arbetsgivaren har då möjlighet att driva in sin fordran på andra sätt. Jag vill helst undvika dig från att inte komma överens med arbetsgivaren eftersom att kronofogden i så fall kan bli inblandad om arbetsgivaren har rätt.

Jag rekommenderar dig att gå med i ett fackförbund om du inte redan är det och höra med dem om de kan hjälpa dig i denna situationen. Var noga med att kolla hur mycket extra pengar det rörde sig om jämfört med vad du skulle fått. Handlar det om små summor kan det bli en avgörande skillnad för godtrosbedömningen.

Hoppas det gav svar på din fråga! Undrar du över något ytterligare är det bara att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo