Kvittning mellan bostadsrätter och fritidshus

2017-09-10 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Förlust vid försäljning av bostadsrätt. Intäkt vid försäljning av fritidshus samma år som beskattas med o,22 procent. Kan man kvitta dessa i deklarationen .?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att fritidshuset faller in under fastighetsbegreppet och då används procentsatsen du hänvisar till. Vid beräkning av kapitalvinstskatt ska samtliga kapitalvinster och kapitalförluster tas upp och ett eventuellt överskott ska då skattas med 30%. 1 kap. 6 § och 65 kap. 7 § Inkomstskattelagen (IL). Både bostadsrätter och fastigheter hör till inkomstslaget kapital så därmed kan en kvittning ske mellan kapitalvinsten och kapitalförluster. Det framgår i 45 kap. 33 § IL att man endast ska ta upp 22/30 av kapitalvinsten vid en fastighet till beskattning (det är här din procent på 22% kommer ifrån). Vid kapitalförluster ska man dra av 50% av förlusten enligt samma lagrum. En motsvarande bestämmelse finns i 46 kap 18 § IL som anger att för bostadsrätter ska 50% av förlusten dras av.

Slutsatsen av detta blir att av din kapitalvinst ska du ta upp 22/30 till beskattning och för kapitalförlusten får du dra av 50%. Om du då har ett överskott är skatten 30% av överskottet, annars blir det ingen skatt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob Perä
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll