Kvittning av kapitalvinst och kapitalförlust

2016-12-23 i EKONOMI
FRÅGA
Jag köpte Telia aktier inder introduktion i 80talet i barnens namn. Barn är myndiga nu och inte vill äga aktier. Ända alternativ är att sälja dem. Kan jag kvitta förlusten mot vinst eftersom jag har lånat pengarna till barnen?Tacksam för ert svar!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har svårt att förstå vad som är vinsten i sammanhanget och vad som är förlusten varför svaret på frågan blir en redogörelse av vad som i allmänhet gäller för kapitalvinster och kapitalförluster.

Jag uppfattar det som att din fråga gäller kvittning av kapitalvinster och kapitalförluster. Den enda regleringen som rörande detta är inkomstskattelagen och kap. 41-42 och 44-45 inkomstskattelagen. Till att börja med är svaret på din fråga är beroende av om det är dina barn som äger aktierna, det vill säga att det är dem som står som ägare till dem.

Är det du som äger aktierna får du kvitta en eventuell vinst eller förlust vid försäljning av dessa mot en annan eventuell vinst eller förlust som hänför sig till tillgångar som också utgör kapitaltillgångar. Vad som räknas hit är exempelvis avkastning och avyttring av privata tillgångar, fastigheter, värdepapper, lån. Inkomstslaget kapital utgör nämligen en egen beräkningsenhet och därmed får kapitalförluster och utgifter kvittas mot alla slag av intäkter i detta inkomstslag. Har exempelvis en förlust uppstått vid försäljning av aktierna får denna förlust kvittas mot exempelvis en intäkt i from av ränta på ett lån. Allt detta redovisas när du deklarerar i maj 2017. Det här förfarandet kommer innebära att din eventuella kapitalvinst kommer bli mindre vilket innebär att det belopp du betalar kapitalbeskattning på kommer minska.

Är det däremot dina barn som äger aktierna är eventuella vinster och förluster på dessa hänförliga till dem som skattesubjekt. Detta innebär att du inte kan kvitta en kapitalvinst eller förlust du haft under året på en kapitaltillgång mot deras eventuella kapitalvinst eller förlust på aktierna. Om ni ändå önskar att detta ska ske kommer överenskommelsen behöva träffas er emellan om hur era medel ska fördelas mellan er. Exempelvis att du ska få ta del av deras vinst på aktierna för en skuld du har emot dem från exempelvis ett lån. Detta har dock ingenting med kvittning av kapitalvinster och kapitalförluster i inkomstbeskattningens mening att göra. Detta förfarande kommer ske först efter beskattning av en kapitalvinst och vara ett privat avtal mellan dig och dina barn. Enligt svensk rätt får man avtala om vad man vill och man som privatperson är fri att fördela sina pengar hur man vill så länge man genom sitt förfarande inte kommer undan exempelvis beskattning.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Julia Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (400)
2020-11-30 Hur kan jag få juridisk rådgivning?
2020-11-30 Vad är en räntefot?
2020-11-30 Kan jag bifoga dokument till min fråga?
2020-11-29 Kan man bifoga dokument till en fråga, och hur går man till väga i så fall?

Alla besvarade frågor (86880)