Kvarlåtenskapens omfång

Jag och min sambo har skrivit ett inbördes testamente, där vi vid den enes bortgång erhåller all den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Innebär den skrivningen att vi fritt förfogar över allt det som vi införskaffat tillsammans (bostadsrätt, bohag, bil o sommarstuga) eller inbegriper det allting, även fonder, aktier och sparmedel?

Med vänlig hälsning

Elisabeth Ottosson

Lawline svarar

Hej!

Tack för Du väder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom ni inte är gifta är ett testamente enda möjligheten för den efterlevande sambon att ärva den som avlider. Förbehållet om att all den avlidnes kvarlåtenskap ska tillfalla den efterlevande innefattar inte bara det ni införskaffat gemensamt utan just all egendom och tillgångar som den avlidne lämnar efter sig. Eventuella sparmedel och aktier och liknande omfattas alltså av kvarlåtenskapen.

Eftersom det inte framgår av frågan att ni har några barn (gemensamma eller särkullbarn från tidigare förhållande) är det fritt fram att testamentera all kvarlåtenskap till den efterlevande sambon. Finns det barn med i bilden kan man dock inte testamentera bort mer än hälften av sin kvarlåtenskapen eftersom barn har en oinskränkt rätt till arv på minst hälften av förälders kvarlåtenskap enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm StenvallRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning