Kvarlåtenskap med fri förfoganderätt

2017-10-14 i Bodelning
FRÅGA
HejSkall erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Vad betyder det? Min mor har avlidigt kan min far skänka bort sin del till någon utanför familjen ? Får man sälja saker från det gemensamma boendet innan bouppteckningen ?Tack på förhand
SVAR

Hej! Tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Jag delar upp dina frågeställningar och besvarar dem en i taget härunder. Jag utgår i mitt svar från omständigheterna att det inte finns något testamente eller äktenskapsförord med i bilden som påverkar vad som ska gälla enligt lag. Svaret gäller t.ex. makars gemensamma giftorättsgods och inte eventuell enskild egendom.

Kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Vad betyder det?

Rätt till arv bestäms utifrån arvsordningen i Ärvdabalken (ÄB), om det finns bröstarvingar är det t.ex. dessa som i första hand har rätt till arvet. Om makarna är gifta gäller dock att makarna ärver varandra och att den efterlevande maken "tar över" arvet så länge. (3 kap 1 § ÄB). Bröstarvingarna får då vänta tills bägge makarna avlidit innan arvet går vidare. Den gemensamma egendomen får alltså den efterlevande maken behålla, men den del av denna totala egendom som kommer från den avlidne maken är kvarlåtenskap med fri förfoganderätt.

Om t.ex. 50 % av den totala gemensamma egendomen kommer från den avlidne maken så räknas fortsättningsvis 50 % av boet vara den del som ska gå vidare till efterarvingarna när sedermera bägge makarna gått bort. Det är alltså en andel av boet, inte en viss summa, som efterarvingarna väntar på.

Kvarlåtenskapen som den efterlevande maken tar över kallas för kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Att fritt förfoga över andelen innebär i stort sätt att man får göra vad man vill med den egendomen. Man får konsumera, resa, spara osv. Det man dock inte får göra är att testamentera eller ge (gåva) bort den så arvet minskar i väsentlig mån till nackdel för arvingarna. (3 kap 3 § ÄB). Den delen är trots allt avsedd att gå vidare till den avlidnes efterarvingar, så därför kan man inte "ge bort" hennes del av arvet utan vidare.

Man det går som sagt bra att konsumera pengarna som vanligt. Om värdet av boet minskat mellan den avlidne makens död och den efterlevande makens död anses detta träffa båda delarna i den efterlevandes bo lika.

Min mor har avlidit kan min far skänka bort sin del till någon utanför familjen?

Din far får fritt förfoga/göra vad han vill med sin andel av tillgångarna, den del som härrör från din mor gäller dock att han inte får minska på denna andel till nackdel för arvingarna som ska få ta del av arvet i framtiden genom t.ex. gåva eller testamente. (3 kap 3 § ÄB).

Som i exemplet i den första frågan, om 50 % (andelen) av din fars tillgångar är arv som kommer från din mor så är den andelen med fri förfoganderätt. Vilket innebär att han inte kan skänka bort den andelen (eftersom den andelen är tänkt att gå vidare till efterarvingarna). Sin egen andel av boet är han fri att göra vad han vill med.

Man kan säga att reglerna skyddar arvingarna från att den efterlevande maken med illvilja gör sig av med hela arvet bara för att den inte ska komma arvingarna till godo. Din far innehar trots allt din mors andel "så länge" och bröstarvingarna har rätt att få moderns andel.

Får man sälja saker från det gemensamma boendet innan bouppteckningen?

Reglerna för bouppteckning står i 20 kap ÄB.

I en bouppteckning ska tillgångar och skulder antecknas sådana som de var vid dödsfallet. För makar ska båda makarnas tillgångar och skulder antecknas och värderas var för sig. (20 kap 4 § ÄB). Man utgår då från hur det såg ut vid dödsfallet och det är detta som blir underlag för eventuellt efterarv. Om något säljs efter dödsfallet måste man ändå räkna in det i bouppteckningen då det är tillgångarna/skulderna vid tiden för dödsfallet som ska avspeglas.

Det är alltså tillgångarna vid tidpunkten för dödsfallet, inte bouppteckningen, som avgör.

Robin Uddén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?