Kvarlämnad egendom av hyresgäst

Min hyresgäst har lämnat möbler, bilar, cyklar hela garaget fullt av saker osv efter han blivit uppsagd. Enda sättet att få kontakt med han är genom en godman men hon säger att hon inget kan göra mer än att förmedla mellan oss. Hon har berättat att han har någon form av psykisk sjukdom vilket jag inte visste om när han fick hyra huset fick heller inte reda på att han hade en godman redan då. Ska sälja fastigheten och behöver göra en värdering nu men det går inte som det ser ut där [ser för bedrövligt ut gör det]. Så min fråga är vad gör jag?

Lawline svarar

Hej,

Regler om hyra och hyresförhållanden finns i 12 kap. Jordabalken (s.k. Hyreslagen). I12 kap. 27 § Hyreslagen finner du reglerna om när en hyresgäst har flyttat och lämnat kvar egendom i bostadslägenheten eller annat utrymme som tillhör bostaden, såsom garage. Med "lägenhet" likställs uthyrning av hus.

Om hyresgästen trots anmaning inte hämtat sin egendom inom 3 månader från tidpunkten för anmaningen tillfaller egendomen hyresvärden. Detta innebär att du som hyresvärd antingen muntligen eller skriftligen måste anmana din före detta hyresgäst att hämta sakerna. Du har bevisbördan för att anmaningen ska ha skett. Det är därför inte säkert att det är tillräckligt att den gode mannen förmedlar vidare din anmaning. Mitt råd är att du istället fortsätter att försöka få kontakt med hyresgästen.

Om hyresgästen är oanträffbar tillfaller sakerna dig efter en tidsfrist på 6 månader efter flyttningsdatum. Gällande denna 6 månaders frist spelar det ingen roll om du försökt kontakta hyresgästen. När sakerna tillfallit dig får du disponera över egendomen som du vill.

Med vänliga hälsningar,

Hanna LindstenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000