Kusiners arvsrätt

Vad gäller om de enda anhöriga är kusiner. Krävs bouppteckning eller gäller någon annan kutym

Lawline svarar

Hej och tack att du vänder dig till Lawline!

I och med att din fråga handlar om arv blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig lag. Vem som enligt svensk lag har rätt att ärva framgår av 2 kap ÄB. Enligt detta kapitel har kusiner ingen arvsrätt på grund av att dessa inte återfinns i lagtext, 2 kap 4 § ÄB. Ett undantag är således om något testamente finns upprättat, testatorn kommer då i vanlig ordning att ärva den personen.

Jag utgår ifrån att inget testamente finns upprättat. Arvet kommer då att tillfalla allmänna arvsfonden enligt 5 kap 1 § ÄB. Det är Kammarkollegiet som har fått i uppdrag att hantera ärenden angående allmänna arvsfonden och du kan därför anmäla dödsfallet till dem eller läsa mer genom att klicka på länken här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Isabelle NordinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning