Kundens rättigheter vid felaktigt utförd tjänst

Hej! Jag lämnade in kläder till en skräddare, 6 fina jackor och ett par byxor. Jackorna skulle sys upp i ärmarna. När de kom tillbaka var ärmarna för korta, sömmarna ojämna och hade lösa trådar, jeansens längd var kapade för kort och blixtlåset gick inte att dra upp. Hon hade mätt upp alla mått på mitt besök i ateljén.

När hon meddelade att kläderna var klara per mail satte jag in överenskommen summa 2200 innan hon skickade kläderna. När de kom upptäckte jag dessa fel. Hon betalade tillbaka 500 kr för byxorna. De andra kläderna vill hon att jag skickar så att hon kan göra om dem. Hon säger att hon sparat några cm i fållen på ärmarna och kan göra om jobben.

Skriver också att hon kan betala frakten. Problemet är att jag ångrar att jag satte in pengarna för jobbet innan jag inspekterat kläderna men jag kunde aldrig tro att det skulle bli såhär. Problemet är att jag inte litar på att hon kan fixa till kläderna eftersom hon är inkompetent och jag vill inte att hon rör mina kläder igen. Men jag gissar att det är såhär det går till, att är kunden inte nöjd ska skräddaren rätta till felen. Kläderna jag lämnat in och som nu är förstörda kostar alla över 2500 kr och dyraste jackan över 4000. Så hon har förstört kläder för stora belopp. Helst vill jag ha ersättning för de förstörda kläderna alternativt ha tillbaka de 2200 jag satte in och pengar för att kunna lämna dem till en annan skräddare. Vad är det som gäller för mig som kund? Vilka pengar kan jag få tillbaka? Mvh Anneli

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Bestämmelser för avtalsförhållandet när näringsidkare utför tjänster åt konsumenter finns i konsumenttjänstlagen. När en skräddare utför sömnadsarbete åt en konsument faller detta in under lagen. Konsumenttjänstlagen är tvingande till förmån för konsumenten, enligt 3 §. Det innebär att skräddaren inte får avvika från lagens bestämmelser till nackdel för konsumenten.

Näringsidkaren ska, enligt 4 §, utföra tjänsten fackmässigt och med tillbörlig omsorg ta tillvara konsumentens intressen. Tjänsten ska anses felaktig om resultatet avviker från vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva eller från vad som avtalades (9 §). Om tjänsten är felaktig utan att det beror på konsumenten får konsumenten hålla inne betalningen, kräva att felet avhjälps, göra avdrag på priset eller häva köpet. Konsumenten kan även ha rätt till skadestånd från näringsidkaren (16 §).

Även om konsumenten inte kräver det har näringsidkaren rätt att avhjälpa felet, om inte konsumenten har något särskilt skäl att avvisa ett erbjudande om avhjälpande, enligt 20 §. Även om konsumenten skulle ha rätt att häva köpet kan näringsidkaren undvika detta genom att avhjälpa felet. Exempel på särskilda skäl för att få avvisa näringsidkarens erbjudande om att avhjälpa felet är att konsumenten behöver föremålet omedelbart t.ex. för att hen ska resa bort och behöver föremålet under resan. Ett annat exempel är om det har uppstått bristande förtroende mellan parterna, t.ex. genom att näringsidkaren uppträtt störande. Det kan även finnas skäl för konsumenten att motsätta sig avhjälpande om näringsidkaren har visat allvarlig oskicklighet vid utförandet av tjänsten. Ett exempel på detta som tas upp i förarbetena till lagen är när en antik möbel ska renoveras men arbetet är så dåligt utfört att möbeln blir skadad.

Som jag ser det kan du ha särskilda skäl för att motsätta dig skräddarens erbjudande om avhjälpande, eftersom skräddaren visat allvarlig oskicklighet vid utförandet av tjänsten. Då har du rätt att kräva prisavdrag enligt 21 §. Ett prisavdrag ska motsvara vad det kostar för konsumenten att få felet avhjälpt. Enligt samma paragraf får du i stället häva köpet om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insåg eller borde ha insett detta.

Näringsidkaren är skyldig att ersätta skada som konsumenten tillfogas pga. felet. Skadeståndsskyldigheten omfattar även ersättning för skada på föremålet för tjänsten (31 § 3 st.).

Om skräddaren inte går med på dina krav kan du anmäla henne till Allmänna reklamationsnämnden: arn.se eller skicka in stämningsansökan till tingsrätten: domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/.


Lycka till!

Vänlig hälsning,

Caroline OravaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo