Kund betalar inte fakturor för logotyp

2015-05-18 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Jag har designat en logotyp åt ett företag som nu inte betalar sina fakturor. (han har betalat ungefär hälften)Hade kunden varit missnöjd med mitt arbete hade jag inte brytt mig så mycket, men nu använder kunden "min" logotyp på sitt företag. Räknas en designad logotyp som ett konstverk och bryter kunden då mot upphovsrätten eftersom de använder mitt konstverk för att promota deras företag?Skulle jag kunna fortsätta skicka fakturor enligt upphovsrätten? (potentiellt i 70 år framöver)
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

En designad logotyp kan ses som ett verk i upphovsrättslagens mening, om verket har en viss originalitet och är ett uttryck för designerns eget intellektuella skapande. Logotypen du har designat kan alltså ha upphovsrättsligt skydd om den är tillräckligt unik.

Om logotypen har upphovsrättsligt skydd har du ensamrätt att använda den, enligt 2 § upphovsrättslagen. Eftersom din kund använder logotypen, trots att kunden bara har betalat hälften av det ni kommit överens om, gör de intrång i din ensamrätt enligt 54 § upphovsrättslagen. Då har du rätt till skälig ersättning för utnyttjandet. Skälig ersättning bestäms oftast utifrån en hypotetisk licensavgift, och eftersom ni redan har kommit överens om vad kunden skulle ha betalat för logotypen bör den överenskomna summan motsvara en skälig ersättning.

Om logotypen är tillräckligt unik för att vara ett upphovsrättsligt skyddat verk, så kan du fortsätta skicka fakturor med hänvisning till upphovsrätten. Du kan även stämma kunden i tingsrätten för upphovsrättsintrång.

En annan möjlighet är att skicka fakturor med hänvisning till det avtal där ni kommit överens om vad logotypen skulle kosta. (Jag antar att ni har upprättat ett sådant avtal, även om det skulle vara så att ert avtal var muntligt så är det ändå bindande, men då blir det svårare att bevisa vad ni kommit överens om.) När kunden inte lämnar full betalning utgör det ett avtalsbrott enligt avtalslagen. Detta gäller oavsett om logotypen anses vara upphovsrättsligt skyddad eller inte. Du kan stämma kunden i tingsrätt även för avtalsbrott.


Hoppas att mitt svar är till hjälp för dig!

Vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll