Kryptovaluta ska värderas till marknadsvärde enligt genomsnittsmetoden

2017-09-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej! Jag köpte min fastighet i Sverige genom att betala köpeskillingen i Svenska Kronor. När jag säljer min fastighet i framtiden, får jag lov att ta emot betalningen i form av annan tillgång? Exempelvis Ethereum eller Litecoin, dvs kryptovalutor. Av den forskning som gjorts inom ämnet i Sverige, samt Skatteverkets tolkning, tycks inte kryptovalutor falla inom ramen för utländska valutor, utan bör istället klassas som andra tillgångar. Om så är fallet, hur räknar jag ut skatt på vinst?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kapitalvinsten beräknas som skillnad mellan ersättningen och omkostnadsbeloppet. Regeln är att ersättningen ska värderas till marknadsvärdet. Frågan blir, i så fall, hur ska valutan värderas.

När det gäller bitcoin och andra kryptovalutor värderas dem enligt den så kallade genomsnittsmetoden som gäller för andra tillgångar. Skatteverket beskriver den så här: "Om bitcoin har anskaffats vid flera olika tillfällen, ska man således beräkna ett genomsnittligt omkostnadsbelopp." (https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327766.html). I samma sidan får du se ett exempel om hur marknadsvärdet beräknas: varje betalning med bitcoin medför en separat kapitalvinstbeskattning.

Angående beräkning av marknadsvärdet i ditt fall framgår det av det ovanstående dokumentet att köparen anses avyttra sina enheter av kryptovalutan ifråga för ett pris som beräknas enligt genomsnittsmetoden. Det är detta pris som utgör köparens omkostnadsbelopp och ditt ersättningsbelopp. Det följer att din kapitalvinst ska beräknas som skillnaden mellan detta belopp och ditt omkostnadsbelopp.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,

Sotirios Apostolou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?