Kroppsvisitation

FRÅGA
Hej, Jag är osäker om vem ja ska vända mig till, men jag har en fråga ang kroppsvisitering som poliser utför.Får kvinnliga poliser kroppsvisitera en 17 årig man på olämpliga delar? Det vill säga ett manligt underliv? Om det är så att detta är okej för en kvinnlig polis att utföra så tycker jag att det bör ändras. Enligt mig är detta jätte obehaglig, speciellt när mannen inte är okej med det. Vad har hänt med samtycket egentligen? Jag är fullt medveten om att detta är polisers uppgift att utföra men det bör komma på en lösning. Precis så som att män inte får kroppsvisitera kvinnor så bör kvinnor inte kroppsvisitera män! Det bör ske en förändring.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 2 kap. 6 § regeringsformen (RF) är varje svensk medborgare skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Skyddet kan begränsas med stöd i lag av annan behörig myndighet enligt 2 kap. 20 § RF. Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig. Det är en ytlig undersökning som ska genomföras, men den kan innebära att man måste ta av sig klädesplagg. Personen får inte stå naken inför tjänstemännen och själva kroppen får inte undersökas, till skillnad från kroppsbesiktning.

Visitationen måste vara proportionell samt nödvändig, det får inte vara otillbörligt kränkande för personen som visiteras. Är åtgärden mera väsentlig ska kroppsvisitationen inte utföras offentligt utan inomhus och i avskilt rum enligt 28 kap. 13 § 2 st Rättegångsbalken (RB). Kroppsvisitation av en kvinna får i normala fall endast utföras eller bevittnas av en annan kvinna om det inte genomförs av en läkare eller sjuksköterska. Undantag görs dock beträffande mindre ingripande undersökningsåtgärder då man undersöker vad en kvinna har burit med sig, se 28 kap. 13 § 3 st. RB.

Polislagen

När en polis genomför kroppsvisitation regleras dessa främst i polislagen (PolisL). Enligt 19 § PolisL får en polisman som med laga stöd griper, omhändertar eller avlägsnar någon i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som är nödvändig. Kroppsvisitation utförs då främst av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål skall kunna tas om hand eller för att en persons identitet skall kunna fastställas.

Sammanfattning

Kroppsvisitationen får bara gå så långt som är nödvändigt och får bara ske av sådant som man har på sig eller bär med sig. Det får inte vara otillbörligt kränkande för personen som kroppsvisiteras.

Om du finner att polisen har agerat felaktigt och brutit mot lagen kan du göra en JO- anmälan. JO (justitieombudsmannen) granskar statliga myndigheter och ser till att deras arbetet utförs korrekt och enligt de lagar och regler som styr deras arbete. Här innefattas särskilt de lagar som skyddar individers integritet och rättigheter, så som skyddet mot kroppsvisitation. På JO.se finns ett formulär för anmälan och fler instruktioner.
Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?