Kronofogdens befogenhet att utmäta barnpension

Har någon myndighetsperson som exempelvis "kronofogden" rättighet att dra barnpensionen från personen i fråga pga att den avlidne föräldern var skuldsatt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Grundprincipen är att arvingarna till den avlidne inte blir betalningsskyldiga för den avlidnes skulder. Räcker inte tillgångarna så är det vanligt att dödsboet sätts i konkurs där bl.a. begravningskostnader och bouppteckningskostnader prioriteras, de har så kallad allmän förmånsrätt.

Utav frågan förstår jag det som att det är en hypotetisk fråga, alltså att det inte har hänt än. Om det skulle vara fel uppfattning så tveka inte att skriva i kommentarsfältet så utreder jag frågan iså fall utifrån de nya premisserna.

Alltså, finns det en möjlighet att Kronofogden kan utmäta barnpension för den avlidnes skulder?

Enligt Utsökningsbalk (1981:774), UB, 7 kap 1 §, se här: https://lagen.nu/1981:774, kan barnpension utmätas om det är barnet som står som gäldenär.

Sammanfattningsvis kan inte Kronofogdemyndigheten utmäta Barnpension på grund av en avliden förälders skulder eftersom förälderns skulder ska ha blivit betalade av dödsboet eller ha blivit avskrivna. Däremot kan det vara så att ni får hem ett brev från Kronofogdemyndigheten på grund av den avlidnes skulder, det här brevet är alltså inte till Er personligen eftersom det inte är ni som finns i registret hos Kronofogden utan det är dödsboet.

Vad som kan hända är att dödsbodelägarna blir återbetalningsskyldiga om arvet har fördelats innan skulderna hunnit betalas och de tillgångarna som finns kvar i dödsboet inte täcker skulderna, UB 21 kap 4 §, då ska skiftet gå åter. Vad detta konkret innebär är att det uppstår en skuld till dödsboet som senare kan utmätas av Kronofogden om det är så att någon av dödsbodelägarna rean har hunnit spendera sin del och och senare inte kan betala tillbaka.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”