Kronofogdens möjligheter att utmäta tillgångar

2018-01-20 i Utmätning
FRÅGA
Min sambos bror bor hos oss för tillfället och har skulder till kronofogden. Han har inte varit hemma när de knackat på. Skulderna uppkom efter att han flyttat in. Har de rätt att ta våra saker?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kronofogdemyndigheten (KFM) har möjlighet enligt reglerna i Utsökningsbalken (1981:774) (UB) ta (utmäta) så mycket av gäldenärens (den som är skyldig pengar) saker som krävs för att täcka borgenärens (den han är skyldig pengar) fordran. Observera att KFM endast kan utmäta gäldenärens tillgångar, inte era tillgångar.

Kronofogdemyndigheten ska endast utmäta gäldenärens tillgångar

Om KFM vill utmäta din sambos brors tillgångar så kommer de att behöva utreda om tillgångarna tillhör honom, eftersom han bor tillsammans med sin bror och dig (4:19 st. 2 UB). Utredningen måste alltså visa att tillgångarna, som KFM vill utmäta, ägs av din sambos bror. UB utgår dock ifrån att gäldenären själv ska lämna uppgifter om sina tillgångar, och KFM har normalt ingen anledning att ifrågasätta uppgifterna. Även du och din sambo kan lämna uppgifter vad din sambos bror äger.Det finns dock ett undantag till ovanstående regel. Om KFM vill utmäta en tillgång, men de kan inte bevisa att den ägs av din sambos bror, så kan de ändå utmäta den om det på "sannolika skäl" tillhör honom (4:22 UB). Det finns alltså risk för att KFM går in i eran bostad och utmäter saker som är era på grund av din sambos brors skulder. Sker det kommer KFM dock att göra det "med förbehåll för tredje mans rätt" (alltså din och din sambos rätt). Sökanden (den han var skyldig pengar) kommer då föreläggas att väcka talan, inom en månad, mot dig och din sambo. Om sökanden inte gör det så kommer utmätningen ogiltigförklaras och ni får tillbaka tillgångarna de tog av er.

Sammanfattningsvis

KFM har alltså inte rätt att ta era saker, de måste bevisa att sakerna de vill ta tillhör din sambos bror. Om KFM inte kan bevisa det så kan utmätning ske ändå, om det finns "sannolika skäl" för att sakerna tillhör honom. Det kommer då att göras med förbehåll för eran rätt (om det är era saker), vilket innebär att sökanden kommer föreläggas att, inom en månad, väcka talan om bättre rätt mot er.

Mitt råd är att ni visar KFM vilka saker som din sambos bror respektive ni äger i bostaden, samt att ni kan styrka vad ni äger. Exempelvis genom kvitton, kontoutdrag på köp m.m

Hoppas du fick svar på din fråga!

mvh

Fredrik Rising
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (581)
2022-01-18 Kan ena sambons bostadsrätt utmätas för den andres skulder?
2022-01-16 Får en makes inkomster utmätas för den andra makens skulder?
2022-01-02 Kan en leasad bil utmätas?
2021-12-28 Utmätning av bil för min frus skulder

Alla besvarade frågor (98676)