Kritisk åsikt mot regeringen

2020-03-30 i Övriga brott
FRÅGA
Är det uppvigling eller annat brott att skriva offentligt på internet att sverige inte tar corona på allvar och att det är regeringens fel att vi har stor smittspridning?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Uppvigling eller annat brott
I brottsbalken (BrB) framgår det bland annat att för att dömas för uppvigling ska en person muntlighet inför en folksamling eller i skrift som sprids eller utlämnas för spridning, uppmana eller försöka förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet (16 kap. 5 § BrB). Bestämmelsen innehåller ett offentlighetsrekvisit, det vill säga ett krav på att meddelandet ska ske till allmänheten. Att skriva det på internet skulle visserligen kunna uppfylla offentlighetsrekvisitet, men att kritisera landet och regeringen för att man inte tar den rådande Covid-19-situationen på allvar uppfyller inte övriga rekvisit i bestämmelsen, till exempel "uppmana eller försöker förleda till brottslig gärning", "svikande av medborgerlig skyldighet" eller "ohörsamhet mot myndighet".

Jag skulle inte påstå att det i brottsbalken finns något annat brott som det du beskriver skulle hamna under. Sådan kritik mot landet eller regeringen skulle inte heller falla under något brott mot yttrandefriheten.

Yttrandefrihet
Eftersom utlåtandet du beskriver är en kritisk åsikt mot statens tillvägagångssätt i den rådande situationen kan det vara betydelsefullt att nämna vår mycket långtgående rätt till yttrandefrihet. Denna rätt är en mänsklig rättighet enligt den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (EKMR) och även tillförsäkrad genom Sveriges yttrandefrihetsgrundlag (YGL). Grundlagen ger var och en rätt att gentemot det allmänna i, bland annat, ljudradio, tv och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst (1 kap. 1 § YGL).

Visserligen finns det undantag från denna rätt och faller under yttrandefrihetsbrotten, men det du beskriver är inte ett sådant undantag då utlåtandet endast innebär att man tycker regeringen (eller staten) gör fel, vilket man har rätt att tycka enligt vår rättsordning.

Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (919)
2021-03-05 Gäller ett tillträdesförbud en enskild butik eller en hel butikskedja?
2021-03-04 Är det brottsligt att tänka en tanke?
2021-02-28 Snattat godis för 50 kr och får en prick, påverkar det mitt körkort?
2021-02-28 Vad är det för brott om man köper en nakenvideo från en 17 åring?

Alla besvarade frågor (89990)