Kriterier för att få ensam vårdnad

2017-03-04 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga angående ensam vårdnad. Jag har en son på 8 år som bor hos mig varannan vecka och som jag har gemensam vårdnad om med hans pappa. Sonen är folkbokförd hos mig och har alltid varit det sedan separationen när sonen var 18 månader gammal. Pappan är inte folkbokförd sedan flera år tillbaka och sedan separationen har han inte bott kvar i samma område som när vi fick sonen. Hans pappa har flyttat med sonen 7 gånger sedan vi separerade och 2 av gångerna till andra kommuner. Hans pappa bor även nu i annan kommun än den jag och sonen bor i och där sonen går i skolan och har således ganska lång resväg till skolan. Jag tycker även att pappan brister i andra delar av omsorgen om sonen och det har jag alltid tyckt. Han är svår att samarbeta med och har alltid varit det. Utöver detta så har det förekommit våld hos fadern när han var tillsammans med sin före detta flickvän och som vår son har bevittnat. Jag har kommit fram till att det bästa för sonen vore att han bodde hos mig på heltid och hos sin pappa varannan helg men fadern motsätter sig detta. Det finns så mycket mer att skriva, men är detta tillräckligt för att få ensam vårdnad? Jag vill dessutom flytta till en annan stad än den jag bor i nu och vill således att sonen ska flytta med mig och gå i skolan där men detta vägrar pappan, trots att han själv inte bor kvar i samma kommun. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barnets bästa ska vara avgörande
Barnets bästa ska vara avgörande i alla frågor som rör barnets vårdnad, boende och umgänge. (6 kap 2a§ Föräldrabalken (FB)) Detta innebär alltså att det inte finns några intressen som får gå före så som exempelvis rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov av kontakt med barnet. Sådana intressen kan dock tas i beaktande men det är barnets bästa som ska vara avgörande. Vad som faktiskt är barnets bästa avgörs i varje enskilt fall och enligt förarbeten ska såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter för barnet tas i beaktande vid bedömningen. Vid bedömningen av vad som anses vara det bästa för barnet ska särskilt beaktas risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för någon form av övergrepp och barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Hänsyn ska även tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Ändring i vårdnaden
På talan av en eller båda föräldrarna kan domstolen besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller tilldelas en av föräldrarna. (6 kap 5§ FB) Vid denna bedömning ska domstolen fästa särskild avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet då gemensam vårdnad normalt förutsätter att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete i frågor som rör barnet. Domstolen får dock inte döma till gemensam vårdnad om båda föräldrar motsätter sig det. Föräldrarna kan även avtala om att vårdnaden ska vara gemensam eller tilldelas en av dem om avtalet är skriftligt och socialnämnden godkänner det. (6 kap 6§ FB) Om föräldrarna har gemensam vårdnad och en av föräldrarna brister i omsorgen av barnet på ett sådant sätt att det medför bestående fara för barnets hälsa och utveckling ska domstolen besluta om en ändring i vårdnaden.(6 kap 7§ FB) Föräldrar kan även få hjälp att nå enighet i frågor som rör barnets vårdnad, boende och umgänge genom samarbetssamtal hos socialnämnden. (6 kap 18§ FB)

Din situation
Jag kan tyvärr inte ge dig något svar på hur domstolen kommer döma då domstolen som nämnt ovan kommer göra en bedömning av vad som är barnets bästa i just ert fall. Ett första steg är kanske att vända sig till Socialnämnden för att genom samarbetssamtal få hjälp att samarbeta i frågor som rör barnet om ni inte redan har provat detta.

Att tänka på om du ansöker om ensam vårdnad är dock att det finns en risk för att pappan också ansöker om det. Domstolen får då som sagt inte döma att den gemensamma vårdnaden ska bestå utan kommer då tilldela vårdnaden till någon av er utifrån vad som är bäst för barnet. Du skriver att du anser att pappan brister i omsorgen men för att detta ska göra att du tilldelas ensam vårdnad måste han brista i omsorgen på ett sådant sätt att det medför bestående fara för barnet. Om du anser att han gör det är det möjligt att domstolen gör en liknande bedömning och då tilldelar dig ensam vårdnad. Om pappan utgör en risk att barnet ska utsättas för våld är detta självklart en viktig faktor som kan göra att det är till barnets bästa att du har ensam vårdnad.

Hoppas detta besvarade din fråga eller åtminstone gav dig en något klarare bild av hur rättsläget ser ut, om inte är du varmt välkommen att återkomma!

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (852)
2021-07-25 Exet har samarbetssvårigheter och ignorerar all kontakt gällande barnet
2021-07-21 Vad kan man göra om den ena vårdnadshavaren inte vill godkänna ett nytt pass för barnet?
2021-07-16 Who gets custody of newborn when not married?
2021-07-15 Full vårdnad över barn

Alla besvarade frågor (94270)