kringgå testamente?

2021-05-23 i Arvsskifte
FRÅGA
Vår mor har dött och efterlämnat ett testamente som inte innebär att vi barn ärver lika mycket.Vi barn är överens om att vi inte ska beakta detta utan att arvet ska fördelas lika.Vi har precis lämnat in bouppteckningen som inte är registrerad hos skatteverket ännu.Boupptecknaren säger att vi inte kan göra något om det ännu utan måste vänta 6 mån.Men vi syskon är överens.Vi vill ändra detta så snabbt som möjligt iom att en av syskonen är allvarigt sjuk och kommer mest troligt inte att leva tills dess processen är slut.I detta förfarandet skulle detta syskon få mer än i det skrivna testamente.Nu till frågan kan vi redan nu få ändringen gjord utan att behöva vänta i 6 månader i och med att vi alla är överrens?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att det finns ett testamente som fördelar er mors arv på ett sätt som inte är lika mellan alla hennes barn, och att ni barn är överens om att så borde ske ändå. Utgångspunkten när det finns testamente är att det ska beaktas då det utgör den avlidnes yttersta önska. Som utgångspunkt borde er situation inte vara så problematisk om alla arvingar är överens.

Kan 6 månaders-fristen undvikas?

Om ett testamente inskränker bröstarvinges laglott, får den bröstarvingen begära jämkning av testamentet så de får ut sin laglott (7 kap. 3§ ärvdabalken, ÄB). Detta måste ske inom sex månader efter att man fick del av testamentet. Då ni alla är överens om omständigheterna borde detta inte vara något problem.

Jag kan efter en tids efterforskning inte riktigt förstå vad denna 6 månaders- frist hänför sig till, om det inte är testamentets verkställbarhet. Ett testamente ska delges arvingarna innan det kan vinna laga kraft. Efter delgivning inträder en 6-månaders frist inom vilken en arvinge kan klandra testamentet (14 kap. 4-5§§ ÄB). Men om det är så som du säger, att samtliga dödsbodelägare är överens, kan ni godkänna testamentet och slippa vänta sex månader, om det är denna frist som er bouppteckningsman hänvisar till. Alla arvingar kan då skriftligen uppge att ni godkänner testamentet, och då kan det verkställas direkt. Det finns inga specifika regler kring hur man godkänner testamentet, utan det borde räcka att på en kopia av testamentet skriftligen ange att man godkänner testamentet. Ni bör då också underteckna med era namn, personnummer, ort och datum.

Men om ni avser att klandra testamentet måste ni vänta de 6 månaderna. Eventuellt skulle det räcka att de som vill klandra testamentet gör det, och de andra godkänner det, och då är det möjligt att man inte behöver vänta 6 månader om samtliga klandrat/godkänt testamentet. Då kan testamentet eventuellt verkställas i de delar som inte avser den som klandrar. Men om testamentet klandras kommer en process i domstol tas vid istället, vilket också kan ta tid. En bröstarvinge som vill begära jämkning av ett testamente för att få ut sin laglott behöver dock inte klandra testamentet.

Hur kan ni ändra innebörden av testamentet när ni godkänt det?

Ni kan inte ändra er mors testamente, utan det är hennes rätt och sista önskan. Om ni väljer att klandra testamentet går det inte att undgå 6 månaders fristen, om inte alla klandrar det. Då kan det tänkas att allas rätt beaktats. Men om ni inte vill klandra testamentet kan ni alltså godkänna det. Om ni godkänner testamentet slipper ni 6-månadersfristen. Ni kan då istället acceptera testamentets giltighet, och efter arvsskiftet skett, omfördela egendomen ni fått genom testamentet er emellan. Det är ju en viktig förutsättning att ni är överens. Då kan de arvingar som fått mer genom testamentet, genom gåvobrev ge bort egendom till de som fått mindre, eller fördela det hur ni vill. Om det till och med är så att ni inte hinner vänta även på detta, är en annan utväg att någon av er, om ni såklart kan undvara er, genom gåvobrev ge bort egendom av er egen till ert syskon som är sjukt, och sen ta den större delen av testamentet som ni skulle få ändå. Men det är såklart inte alltid möjligt om ni inte besitter medel nog för detta.

Sammanfattning och råd

Ni kan alltså inte generellt ändra på innebörden av er mors testamente. Ni kan välja att godkänna testamentet, och då bör det göras skriftligt med personuppgifter, och då slipper ni vänta de sex månaderna på att klanderfristen löpt ut. Då vinner dock testamentet laga kraft och bli verkställbart, alltså att arvskifte enligt testamentet kan ske. Ni kan därefter, genom främst gåvobrev, fördela egendomen mellan er så att fördelningen blir vad ni vill. Ni kan då i gåvobrev formulera avsikten med gåvan, från vem till vem, och eventuella villkor om ni har det. Jag rekommenderar er att kontakta en jurist för vidare vägledning i hur ni ska göra, utifrån omständigheterna i er situation, omständigheter som jag inte känner till allt av. Jag vet exempelvis inte mer exakt vad som framgår av testamentet. Ni kan återkomma till mig så kan jag sätta er i kontakt med vår juristbyrå som kan ge er en kostnadsfri offert och hjälpa er vidare, och även hjälpa er att författa eventuella gåvobrev. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se

Hoppas ni har fått någon vägledning i era frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (679)
2021-11-30 Hur fördelas bröstarvingars arv?
2021-11-30 Arv efter förälder och styvförälder
2021-11-15 Vem eller vilka ärver efter en avliden?
2021-11-03 Kan min partners barn ärva av mig om vi gifter oss?

Alla besvarade frågor (97624)