Krävs tillstånd för försäljning av lingon utanför en butik?

Kan min son på 13 år plocka och sälja lingon utanför en butik för att tjäna lite pengar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna sälja något eget utanför en affär krävs det oftast tillstånd. Detta för att det oftast krävs tillstånd för att använda sig av offentliga platser som gator, torg, trottoarer, parker mm [2 kap. 4 § ordningslagen]. Ibland kan en kommun dock ha bestämt att vissa platser ska tillåta försäljning utan tillstånd, men jag rekommenderar er att kontakta er kommun eller se om det står några uppgifter om detta på deras hemsida. Dessutom behövs det inte heller ett tillstånd om en person bara ska använda en plats rent tillfälligt i en obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Som exempel kan sägas när scouterna säljer majblommor. I förarbeten anges att med "tillfälligt" menas nyttjande av en plats i en timme. För att avgöra om din sons försäljning är i en obetydlig omfattning tar man främst hänsyn till storleken på det offentliga område han befinner sig på. Om området är stort jämfört med hans verksamhet, är det förmodligen att betrakta som obetydlig omfattning. Därefter tar man även hänsyn till om det finns flera personer på området som nyttjar den offentliga platsen, och i sådana fall görs en helhetsbedömning av antalet försäljare på området [3 kap. 1 § ordningslagen]. För att vara på den säkra sidan skulle jag råda dig att kontakta polisen i er kommun och fråga om din sons försäljning behöver ett tillstånd.

Som en sista grej tänkte jag bara påminna om att din son är omyndig och att han därför inte får ingå förpliktelser eller råda över egendom förutom för vissa angivna undantag som anges i lag eller i villkor i testamenten, gåvor eller förmånstagarförordnanden mm [9 kap. 1 § FB]. Det är fortfarande du som vårdnadshavare som rätt och skyldigheter att sköta ditt barns personliga förhållanden [6 kap. 11 § FB]. Efter att han fyllt 16 år får han dock råda över de pengar han tjänat in [9 kap. 3 § FB]. Givetvis kan ni själva nå en överenskommelse att han ska få råda över en del av pengarna.

Det du bör göra är alltså:

1.Kontakta kommunen om fråga om det område din son ska sälja på är undantaget från tillståndsplikten. Om det är det behövs inget tillstånd. Om det inte är det bör ni gå vidare till steg två.

2.Kontakta polisen om din sons försäljning kan betraktas som "en inte obetydlig omfattning". Med största sannolikhet kommer försäljning av bär inte ses som någon stort. Utöver det får din son inte stå på plats mer än en timme pga tillfällighetskravet. Om din son vill stå längre än en timme kan alltså ett tillstånd behövas och då får ni ansöka om detta hos polisen i er kommun. Detta gör ni enklast på deras hemsida.

Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om du undrar något mer. Ha en trevlig helg!

Med vänliga hälsningar,

Matilda HetlesaetherRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”