Krävs tillstånd för att kunna filma ett konstverk?

2020-02-16 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Jag läser en kurs på högskolan, där vi ska filma och presentera ett konstverk från offentlig plats (eller sjukhus, bibliotek etc). Det uppstod litediskussion huruvida vi måste söka tillstånd för att få filma, stämmer det? Filmernas syfte är akademiskt och kommer bara att visas inom klassrummets ramar. Vad gäller?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!

Om konstverket som ni avser att filma är ett verk enligt Upphovsrättslagens mening så innebär det att upphovsmannen har uteslutande rätt att förfoga över verket (2 § URL). Konstverket omfattas av upphovsrättsskyddet om verket är självständigt och originellt. Vidare ska det föreligga ett visst mått av särprägel vilket följer av kravet på särprägel (1 § URL).

Som huvudregeln krävs det tillstånd från upphovsmannen för att ni ska kunna filma konstverket. Dock finns det ett antal inskränkningar i upphovsmannens rätt som kan föreligga i ert fall vilket innebär att ni i sådant fall inte behöver be om lov för att filma konstverket. Inskränkningarna finns reglerade i 2 kap. URL.

Konstverk som ingår i en film

Konstverk som ingår i film eller tv-program får återges fritt om verket är av underordnad betydelse med hänsyn till filmens eller tv-programmets innehåll. Frågan är därigenom vilken betydelse konstverket har i den filmen som ni avser att producera. Förekommer konstverket exempelvis enbart i bakgrunden i filmen så föreligger det inget större hinder för utnyttjandet (20 a § URL).

Upphovsmannen har gått bort

Om det har gått 70 år sedan upphovsmannen till verket avled så är upphovsrätten inte längre giltig, då krävs det inte heller något tillstånd för er att filma konstverket (43 § URL).

Avbildning av konstverk

Du nämnde att ni hade tänkt att filma ett konstverk från offentlig plats. Om konstverket är placerad på eller vid en allmän plats utomhus får det avbildas fritt (24 § URL). Med avbildning avses återgivning genom målning, teckning, fotografi eller annan teknik varigenom konstverket återges i planet (SOU 1956:25 s. 264).

Avslutningsvis är det svårt för mig att kunna ge dig ett konkret och klart svar eftersom det beror på vilket verk det är ni avser att filma liksom omständigheterna kring verket (vem som är upphovsman och dylikt). Jag har listat de situationer som kan vara relevanta för ditt fall, har du fortfarande funderingar så får du jättegärna återkomma!

Hoppas att mitt svar har varit till någon hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (974)
2021-05-09 Kan man göra en kopia av en annans tavla, göra om den till en t-shirt och ge bort den i present?
2021-05-09 Intrång i upphovsrätten och varumärkesrätten avseende en fåtölj?
2021-05-05 Ensamrätt till företagsnamn
2021-04-30 Kan man ha med sitt personnamn i ett varumärke?

Alla besvarade frågor (92130)