Krävs testamente för att bara sönerna ska ärva?

2017-09-24 i Testamente
FRÅGA
Hej!Sedan drygt ett år är jag änka. Jag och min man har två gemensamma söner som lever samboförhållanden. Tyvärr känns samboförhållandet väldigt oviss för dem båda. Min fråga är om jag måste skriva ett testamente för att det blir bara sönerna som ärver efter mig. Sen hur de vill fördela det mellan sina respektive får bli deras egna beslut. Den ena sonen blir pappa inom snar framtid medans den andra har en son med en annan kvinna.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om dina söner är dina enda barn så behöver du inte upprätta något testamente. Dina söner är dina bröstarvingar och får enligt svensk lag dela gemensamt på arvet efter dig, det regleras automatiskt, 2 kap 1 § ärvdabalken. Dina barns sambos har ingen rätt till arv efter dig. Om du hade velat ge ditt arv till andra än dina söner så hade du behövt skriva ett testamente.
Sambos får inte heller någon rätt till varandras pengar om det tar slut, det får däremot makar vid skilsmässa. Om du tror att dina söner kommer gifta sig i framtiden kan det därför vara bra att upprätta ett testamente där du skriver att dina söner ska ärva dig lika och att arvet ska vara deras och deras arvingars enskilda egendom.
Det innebär att om du skulle gå bort och dina söner sedan skulle skilja sig, så skulle dina eventuella svärdöttrar inte få laglig rätt att få del av arvet efter dig. Dina söner kan dock ändå fördela pengarna efter eget beslut. Dina barnbarn skulle också få samma skydd.

För att testamentet ska bli giltigt krävs att du:

1. Gör ett skriftligt testamente
2. Framför två oberoende vittnen förklarar att det är ditt testamente och framför dem undertecknar det eller vidkänns din namnteckning.
3. Låter de oberoende vittnena skriva under testamentet.

Vittnena måste vara över 15 år och får inte vara dina syskon eller dina barns, svågrar, barn, föräldrar, makar eller sambos, se 10 kap 1 §, 4 § ärvdabalken.

Du kan upprätta ett testamente själv men om du vill ha hjälp och försäkra dig om att det blir juridiskt korrekt så föreslår jag att du kontaktar en jurist. Lawline erbjuder till exempel skräddarsydda testamenten till fast pris. Du kan läsa mer om det här eller ringa 08-533 300 04.

Lycka till!

Vänligen

Josefine Dahlqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2973)
2021-11-29 Kan man klandra ett testamente om testatorn lider av demens?
2021-11-29 Möjligheten att vara testamentsvittne med demens
2021-11-27 Vem kan göra anspråk på ett testamente?
2021-11-27 Vittnen och testamente

Alla besvarade frågor (97405)