Krävs samtycke vid flytt?

2015-03-07 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag undrade om den ena föräldern som inte har vårdnaden om barnen kan flytta själv eller med någon annan utomlands utan mitt samtycke? Då jag anser att barnen behöver honom i sina liv. Barnen är minderåriga länge till.Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I ditt fall verkar du ha ensam vårdnad om barnet. Då kan barnet ha rätt till umgänge enligt 6 kap. 15 § föräldrabalken se här. Lagen är utformad så att det är barnets rätt och inte förälderns rätt till umgänge. Dock kan formuleringen vara lite missvisande. I praktiken innebär detta att denna förälder bl.a. kan väcka talan om umgängesrätt. Har man dömt ut till umgängesrätt kan man i princip tvinga barnet att träffa denna förälder, domen är s k verkställbar. Omvänt kan man aldrig tvinga en förälder att träffa sitt barn. Detta innebär att han kan flytta utomlands utan ditt samtycke.

Gabriella Lundqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1476)
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?
2020-06-30 Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

Alla besvarade frågor (81688)