Krävs samtycke från den andra föräldern vid gemensam vårdnad för att barnet ska kunna åka på en semesterresa?

2020-03-31 i Barnrätt
FRÅGA
Jag ska resa utomlands med mina två minderåriga barn, 12 och 9 år. Jag är boendeföräldrar och vi har delad vårdnad. Det handlar om en 2 veckors semester resa. Pappan till barnen är emot resan och vill förhindra att vi åker. Kan han det? Efter allt jag har kollat upp än så länge krävs det inte något medgivande av den andra föräldern om det handlar om en semester resa och en vårdnadshavare är själv med på resan.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att vid gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta alla beslut rörande barnet tillsammans, se 6 kap. 13 § föräldrabalken. Undantaget rör vardagliga frågor som inte har en mer ingripande karaktär. Beslut som har en mer ingripande karaktär är till exempel val av skola. För att gemensam vårdnad ska fungera i de fall vårdnadshavarna inte bor tillsammans är det nödvändigt att den vårdnadshavare som barnet bor tillsammans med ensam kan besluta i frågor som gäller den dagliga omsorgen om barnet. Detta kan ske utan samtycke från den andra föräldern. När föräldrar som inte bor tillsammans har gemensam vårdnad om barnet, utövas den vardagliga omsorgen om barnet av den föräldern som barnet vid tillfället bor hos.

I den dagliga omsorgen ingår bland annat att bestämma hur barnet ska tillbringa sin fritid hos föräldern, så länge det inte kränker barnets umgänge med den andra föräldern. Detta innebär att den vårdnadshavare som barnet vid tillfället bor hos kan ta med barnet på kortvariga resor till utlandet.

Du behöver således inte den andra vårdnadshavarens godkännande för att ta med ditt barn på en två veckors semester så länge inte semestern kränker barnets umgänge med den föräldern.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1679)
2021-04-16 Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan
2021-04-15 Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?
2021-04-15 Barns rätt till eget rum
2021-04-15 Kan jag hindra en vuxen person från att kontakta mitt barn?

Alla besvarade frågor (91260)