FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt02/05/2021

Krävs samtycke för resor med barn vid gemensam vårdnad?

Hej. Jag vill skiljas men vågar inte då jag inte vet juridiken kring följande. Kan den ena vårdnadshavaren neka en semesterresa för barnen med den andra föräldern om den är över en vecka lång? Barnen har släktingar på min sida i både Finland och USA, när vi en sällan gång hälsar på, så behöver vi stanna mer en en vecka. Det kan handla om 2- 4 veckor.

Tacksam för svar

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om en vårdnadshavare behöver samtycke från den andra vårdnadshavaren för att kunna resa utomlands med de gemensamma barnen. Reglerna som är tillämpliga i ditt fall finns i Föräldrabalken (FB).

Gemensam vårdnad innebär att vardera vårdnadshavare har rättigheter och skyldigheter att gemensamt bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, 6 kap. 11 § FB och 6 kap. 13 § FB. Huvudregeln är alltså att alla beslut som rör barnet ska fattas gemensamt. Det finns dock undantag från denna huvudregel om till exempel en förälder är sjuk eller om någon annan omständighet föreligger som gör att ena förälderns åsikt inte kan inhämtas.

När det gäller resor finns det fastslaget att det inte krävs inhämtning från den andra vårdnadshavarens samtycke när det rör sig om kortare utlandsbesök, så länge det inte inkräktar på den andra förälderns umgänge.

Vad innebär detta för dig?

Eftersom du nämner att det rör sig om längre resor på 2-4 veckor kan det tyvärr bli så att du måste inhämta den andra vårdnadshavarens samtycke då detta är en längre period och denna period då kan inkräkta på den andra vårdnadshavarens umgänge.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”