Krävs samtycke för andrahandsuthyrning av lokal?

2015-08-06 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej har hyrt ut min lokal i andra hand. Hittade ingenting i kontraktet om andrahandsuthyrning när jag gjorde det. Begärde således ej lov av värden. Har dock muntligt löfte att jag kan hyra ut kontorsplatser.Har nu fått mail av värden om att antingen vidta rättelse om det inte fins skäl att hyresvärden skall " tåla detta" eller om vi inte är överens så jag vi gå till hyresnämnden. Hyresvärden är större privat värd i Sth området.Vad är det som gäller vid andrahands uthyrning av lokaler för företag/juridisk person.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline.

För andrahandsuthyrning av en lokal gäller i princip samma regler som för andrahandsuthyrning av bostad. Reglerna finns i den s.k. hyreslagen, 12 kap. Jordabalken (1970:994), JB:

Bestämmelser angående denna situation finns i 12 kap. 39-40 §§ JB. Hyresvärdens samtycke krävs för att andrahandsuthyrning av hela lokalen ska vara tillåtet. Tillstånd för uthyrning ska lämnas av hyresnämnden om hela lokalen hyrs ut p.g.a. till exempel hyresgästens ålder, sjukdom, utlandsvistelse, studier eller andra särskilda förhållanden. TIllstånd ska även ges om det inte finns befogad anledning att vägra samtycke.

Det din hyresvärd skriver verkar vara taget ur 12 kap. 41 § JB. Det som avses är partiell sublokation, när endast en del av lokalen hyrs ut, medan du samtidigt är kvar som hyresgäst. Det är tillåtet att ha någon "inneboende" utan att inhämta tillstånd om det inte medför men för hyresvärden. Om det medför men och du inte vidtar rättelse kan hyresrätten bli förverkad enligt 12 kap. 42 § 1 st. 4 p. JB. Hyresvärden kan också motsätta sig en andrahandsuthyrning om den som ska hyra i andra hand är olämplig att bedriva verksamhet i lokalen.

Du kan givetvis hävda att din uthyrning inte medför men för hyresvärden, men det kan mycket riktigt bli en sak för hyresnämnden att avgöra. Normalt sett behöver du i vart fall inte ha tillstånd för en andrahandsuthyrning av en del av lokalen.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll