Krävs samtliga dödsbodelägares samtycke vid försäljning?

FRÅGA
vid försäljning av dödsbo.jag och min bror ingår i ett dödsbo efter vår morn nu tänker min bror lägga ut ut sommarstugan som det rör sig om utan mitt medtycke kan han göra det.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på dina fråga återfinns i ärvdabalken (ÄB).

Samtliga dödsbodelägares samtycke krävs för försäljning
Av 18 kap. 1 § ÄB framgår att förvaltningen av dödsboet ska skötas gemensamt av dödsboets delägare. Dödsbodelägarna, i detta fall du och din bror, ska alltså gemensamt sälja egendom eller i vart fall ge sitt medgivande till försäljningar.
Från denna huvudregel finns ett undantag som är tillämpligt för situationer som inte tål att uppskjutas. Ett exempel på en sådan situation är om den avlidne har ett stort lager frukt som måste säljas innan frukten ruttnar. Om man då inte kan inhämta samtliga dödsbodelägares samtycke till försäljning, så får man alltså sälja frukten ändå.
Det verkar dock inte som att denna undantagsregel är tillämpligt i din situation, varpå huvudregeln om samtliga dödsbodelägares samtycke gäller.

Påföljd vid felaktig försäljning
Av 18 kap. 6 § framgår att om en person säljer av egendom från dödsboet utan samtycke och därigenom skadar de andra dödsbodelägarna så skall han ersätta den skada han orsakat dem.

Sammanfattning
Vid försäljning av dödsboets egendom krävs samtliga dödsbodelägares samtycke. Det innebär att din bror inte kan sälja sommarstugan utan ditt medgivande. Om din bror säljer sommarstugan utan ditt samtycke, kan han bli skyldig att ersätta dig för eventuell skada.


Hoppas att du fick svar på din fråga!

Aksinja Rönnlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (813)
2020-05-30 Kan barnbarn bli arvlösa?
2020-05-27 Hur ser jag till att min sambo kan sitta kvar i orubbat bo om jag avlider?
2020-05-21 Måste man betala skatt efter dödsbo?
2020-05-19 Skiftesman som räknat fel

Alla besvarade frågor (80630)