Krävs samboavtal för att undvika hälftendelning?

Min son har köpt en bostadsrätt för 4 miljoner september i år

Hans flickvän har nu flyttat till honom.Hon har inte bidragit med några pengar alls

Om de skulle gå isär vad kan han göra för säkra hela insatsen och slippa dela med sig av hälften av lägenhetens försäljningspris ??

Samboavtal med skuldebrev eller vad vad är bästa sätt att skydda honom från att bli blåst på hälften lägenhetens värde.?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vad som gäller i samboförhållanden finner du i Sambolagen. Med sambor avses två personer som befinner sig i ett parförhållande och som stadigvarande bor tillsammans med ett gemensamt hushåll, se . Om ett samboförhållande upphör ska, om någon av samborna begär det, en bodelning göras. I denna bodelning ska endast sambornas s k samboegendom ingå och fördelas mellan dem. Detta framgår av 8§ första stycket. Samboegendom kan utgöras av gemensam bostad eller gemensamt bohag, enligt .

Gemensam bostad - samboegendom
För att en bostad ska räknas som samboegendom och därmed ingå i bodelningen krävs att två saker är uppfyllda:
1. Att bostaden utgör sambornas gemensamma bostad genom att den är avsedd för och används som sambornas gemensamma hem (se ), och
2. Att bostaden har förvärvats för sambornas gemensamma användning (se ).

Eftersom din son och hans flickvän nu bor i bostadsrätten tillsammans, utgår jag från att den är avsedd för och används permanent som deras gemensamma hem. I sådana fall är bostadsrätten deras gemensamma bostad i enlighet med . Utöver detta krävs för att bostadsrätten ska vara att anse som samboegendom att den också har förvärvats för gemensam användning. Bostadsrätten är förvärvad för gemensam användning om den är köpt med syfte att din son och hans flickvän skulle bo där tillsammans. Den anses även vara förvärvad för gemensam användning om den köpts vid en tidpunkt efter att själva samboförhållandet inletts. Om något av dessa fall föreligger, saknar det betydelse vem av samborna som bekostat köpet. Det avgörande är när och i vilket syfte bostadsrätten förvärvades. Under förutsättning att det, när din son köpte bostadsrätten, inte fanns någon avsikt att han och hans flickvän skulle bo där tillsammans i framtiden, utgör bostadsrätten inte samboegendom. I sådana fall ska den inte heller ingå i en eventuell bodelning och din sons sambo har då inte rätt att ta del av den.

Samboavtal
Som sambor har din son och hans flickvän möjlighet att upprätta ett s k samboavtal. I detta kan de avtala om att bodelning överhuvudtaget inte ska ske vid en eventuell separation. I sådana fall ska inte någon samboegendom alls fördelas mellan dem. De har också möjlighet att avtala om att endast viss egendom inte ska ingå i en bodelning vid en eventuell separation, exempelvis bostadsrätten. Ett samboavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda sambor. Detta framgår av . Om din son vill undvika att bostadsrättens värde delas lika mellan honom och hans flickvän vid en eventuell separation, rekommenderar jag dem att skriva ett samboavtal där detta regleras.

Hoppas att mitt svar är till din hjälp. Om du har ytterligare frågor, är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Louise SundströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”