FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 17/08/2016

Krävs saklig grund för uppsägning av arbetstagare som är 67 år?

Om en arbetsgivare inte skriftligt sagt upp en tillsvidareanställd person en månad innan 67-årsdagen fortsätter anställningen dock med en månads uppsägning. Måste det inte finnas någon saklig grund för uppsägningen? Ålder kan väl inte vara saklig grund?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelsen som du beskriver i din fråga finns i 33 § lagen om anställningsskydd. Den bestämmelsen utgör ett undantag från de vanliga reglerna om uppsägning. När en arbetstagare har uppnått 67 år föreligger en avgångsskyldighet för arbetstagaren och i normalfallet görs ingen prövning av om det finns någon saklig grund för uppsägning. I lagförslaget som ledde fram till 33 § lagen om anställningsskydd ansåg regeringen att en uppsägning på grund av att en arbetstagare har uppnått pensionsåldern ska vara så odramatisk som möjligt för arbetstagaren. Man ville inte att arbetsgivaren skulle vara tvungen att ange bristande prestationer som skäl för uppsägningen och riskera att förödmjuka arbetstagaren. Man kom fram till att någon saklig grund inte ska krävas, eftersom det sannolikt hade kunnat leda till domstolsprocesser som inte varit särskilt trevliga för arbetstagaren, om t.ex. senilitet och andra ålderskrämpor som skulle kunna utgöra saklig grund. I lagtexten används inte heller ordet "uppsägning" utan i stället anges att arbetsgivaren skriftligen ska ge arbetstagaren besked om att han eller hon ska lämna sin anställning vid utgången av den månad han eller hon fyller 67 år.

Ålder är alltså ingen saklig grund för uppsägning i sig, men eftersom 67 år är lagstadgad pensionsålder krävs inte heller saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som är 67 år eller äldre.


Hoppas att du känner att du fått svar på dina frågor, annars är du välkommen att höra av dig igen.

Med vänlig hälsning,

Caroline OravaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000