Krävs offentligt köpevittne vid försäljning av fastighet?

Hej,Avser sälja mitt gamla torp i Sverige. Det framgick klart att köpebrevet ska vara skriftligt och undertecknat av båda parterna samt köpeskillingen nämnd. Men behölvs det inte finnas någon offentlig köpevittne, notarius publicus, då det gäller fastighet? I Finland behövs detta.


Lawline svarar

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
För att köp av fast egendom ska vara giltigt krävs att vissa formkrav är uppfyllda (4 kap. 1 § jordabalken).

En köpehandling måste upprättas och ska innehålla:
- Uppgift om köpeskilling
- En förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på köparen
- Underskrift av säljaren och köparen

Det krävs alltså inte något offentligt köpevittne vid försäljning av fast egendom.

Vänligen,

Matilda BergströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Köp och hyra av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000