Krävs offentligt köpevittne vid försäljning av fastighet?

FRÅGA
Hej,Avser sälja mitt gamla torp i Sverige. Det framgick klart att köpebrevet ska vara skriftligt och undertecknat av båda parterna samt köpeskillingen nämnd. Men behölvs det inte finnas någon offentlig köpevittne, notarius publicus, då det gäller fastighet? I Finland behövs detta.
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
För att köp av fast egendom ska vara giltigt krävs att vissa formkrav är uppfyllda (4 kap. 1 § jordabalken).

En köpehandling måste upprättas och ska innehålla:
- Uppgift om köpeskilling
- En förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på köparen
- Underskrift av säljaren och köparen

Det krävs alltså inte något offentligt köpevittne vid försäljning av fast egendom.

Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (247)
2020-07-04 Vad kan man avtala om muntligt vid en fastighetsaffär?
2020-05-29 Hur räknar man ut vad som är en skälig hyra?
2020-05-06 Vill köpa en fastighet som dock har hyresgäster som jag först vill ha bort. Vad kan man göra?
2020-04-30 Hur gör man för att köpa in sig i en fastighet?

Alla besvarade frågor (82642)