Krävs medlemskap i bostadsrättsförening för att få bo i bostadsrätt?

2017-07-26 i Bostadsrätt
FRÅGA
Jag äger en bostadsrätt som jag köpte i december 2013 och jag flyttade in med min son som då var 17 år. I oktober 2014 blev jag sambo och flyttade ut men sonen blev kvar i lägenheten pga studier. Idag 3 år senare har vi problem med en granne som hävdar att min son inte får bo kvar utan bostadsrättsföreningens godkännande...stämmer det? Men det har han väl fått när han tillsammans med mig i samband med köpet av lägenheten Jag vill tillägga att en ytterliggare son flyttade in i november 2014 pga utlandstjänstgöring och hade ingen bostad för tillfället. Han har bott där nu i 3 år och inga problem har uppstått varför han inte ska få bo där. Har även suttit med när föreningen haft årsmöte, där även en fullmakt finns att han får föra min talan. Vad säger lagen om detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att bo i en bostadsrätt måste man vara medlem i bostadsrättsföreningen. Medlemskapet är något man vanligtvis måste söka om skriftligt till föreningens styrelse. Det är då upp till styrelsen att bedöma om de godkänner ansökan eller inte. Det är dock bara undantagsvis som styrelsen kan neka någon ett medlemskap, se 2 kap. 2 § bostadsrättslagen. Bostadsrättsföreningen kan i sina stadgar ha vissa villkor för att styrelsen ska kunna bevilja medlemskap i föreningen, se 2 kap. 1 § bostadsrättslagen. Dessa villkor måste dock vara förenliga med principen om öppenhet så att de allra flesta människor ändå har möjlighet att få ett medlemskap. Det vanliga är att man har krav på att personen ska vara skötsam och har en ordnad ekonomi. En ordnad ekonomi betyder inte att man måste ha en fast inkomst utan bara att personen kan betala sin hyra. Det stämmer alltså att din son behöver ett godkännande av föreningen för att få bo i lägenheten men ett sådant godkännande ska inte vara några problem för honom att få så länge han uppfyller föreningens krav för medlemskap. Jag föreslår därför att du tar kontakt med någon i styrelsen för bostadsrättsföreningen och frågar hur de vill att ansökan ska gå till och att sönerna sedan lämnar in varsin ansökan om medlemskap.

Här och här hittar du mer information om vad som gäller vid ansökan om medlemskap i en bostadsrättsförening.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Cecilia Knutsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1255)
2021-11-29 Har bostadsrättsförening ansvar för snöskottning?
2021-11-26 Kan du få ersättning för skador som har orsakats i din bostadsrätt?
2021-11-22 Ingår gardinskenor vid köp av bostadsrätt?
2021-11-17 Lägenhet avviker från förhandsavtal - vilka rättigheter finns?

Alla besvarade frågor (97401)