Krävs medgivande från min sambo vid försäljning av sommarstuga?

FRÅGA
Krävs medgivande från min sambo vid försäljning av sommarstuga?.Jag och min bror fick stugan som gåva av vår far, nuvarande förhållanden rådde vid gåvotillfället.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rättsförhållanden mellan två sambos regleras av sambolagen (2007:376) (SamboL), se här

Gällande försäljning av en bostad är huvudregeln enligt 23 § 1 st. 1 p. SamboL (se här) att den ena sambon inte utan den andra sambons samtycke fåravhända sig, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta en bostad som utgör samboegendom. En sambo får alltså, enligt huvudregeln, till exempel inte sälja en bostad som utgör samboegendom utan medgivande från den andra sambon. Vilken egendom som är samboegendom regleras i 3 § SamboL (se här) där det framgår att sambornas gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Bostad eller bohag som har förvärvats efter sammanlevnadens inledande blir normalt att betrakta som förvärvade för gemensam användning och är att anse som samboegendom.

I ditt fall blir emellertid 7 § SamboL(se här) aktuell. Lagrummet stadgar att egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål inte utgör samboegendom. Ett fritidshus, och i ditt fall en sommarstuga, utgör följaktligen inte samboegendom.

Eftersom din sommarstuga inte anses utgöra samboegendom behöver du inte beakta det som framgår av 23 § SamboL(se här) och du bör således kunna sälja sommarstugan utan din sambos medgivande.

Vi hoppas att vårt svar har varit till hjälp!

Detta svar är framtaget i samarbete med Lawline och Juriststudenternas rådgivning (JR). JR är en ideell grupp juriststudenter verksamma under Juridiska föreningen vid Umeå Universitet.

JR Umeå
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2859)
2021-03-05 Vilken egendom omfattas av ett samboavtal?
2021-03-01 Fallgropar när man flyttar in och blir sambor?
2021-03-01 Vem har rätt till hyreslägenheten vid separation mellan sambos?
2021-02-28 Kan min sambo förbjuda mig att en kompis inte får övernatta i vårt hus när han är bortrest?

Alla besvarade frågor (89960)