Krävs hyresvärdens godkännande för installation av tvättmaskin?

2019-03-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Får jag som hyresgäst installera en tvättmaskin utan min hyresvärds godkännande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör ett hyresförhållande vilket medför att 12 kap. jordabalken (hyreslagen) aktualiseras. Jag kommer i mitt svar först att förklara i vilka fall hyresvärdens godkännande krävs, för att sedan göra en bedömning i ditt fall.

Vad får hyresgästen göra utan godkännande?

Enligt 12 kap. 24 a § jordabalken har bostadshyresgäster rätt att på egen bekostnad utföra målning, tapetsering och jämförliga åtgärder utan hyresvärdens godkännande. Med "jämförliga åtgärder" avses bland annat montering av persienner, kakelsättning av kök och våtutrymmen, byte av golvlister, inläggning av heltäckande mattor på linoleumgolv m.m. Notera dock att en åtgärd som minskar lägenhetens bruksvärde medför en rätt till ersättning för hyresvärden.

När krävs godkännande från hyresvärden?

12 kap. 24 a § jordabalken är inte tillämplig i fråga om större ingrepp i lägenheten. Exempelvis får en hyresgäst inte ändra en lägenhets planlösning genom att ta bort en vägg eller göra ett valv mellan två rum. Dessutom får hyresgästen bland annat inte riva ut fast köksinredning och sätta upp annan i dess ställe (se prop. 1974:150 s. 489). Dessa kräver alltså hyresvärdens godkännande.

Bedömningen i ditt fall

I och med att större ingrepp i lägenheten kräver hyresvärdens godkännande, är det av stor vikt att avgöra hur stort ingreppet blir i din lägenhet. Om installationen av tvättmaskinen kan göras utan större ingrepp i din lägenhets planlösning eller fasta inredning, behövs troligen inte din hyresvärds godkännande.

Jag hoppas att det svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,
Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1386)
2019-07-16 Är hyresvärden skyldig att utrota ohyra i lägenheten?
2019-07-16 Hyresgästs ansvar för att öppet fönster lossnat när hyresgästen inte varit hemma
2019-07-16 Säga upp andrahandshyresgäst pga utebliven hyresbetalning
2019-07-16 Är det möjligt att ärva en hyresrätt?

Alla besvarade frågor (71118)