Krävs hyresvärdens godkännande för installation av tvättmaskin?

Får jag som hyresgäst installera en tvättmaskin utan min hyresvärds godkännande?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör ett hyresförhållande vilket medför att 12 kap. jordabalken (hyreslagen) aktualiseras. Jag kommer i mitt svar först att förklara i vilka fall hyresvärdens godkännande krävs, för att sedan göra en bedömning i ditt fall.

Vad får hyresgästen göra utan godkännande?

Enligt 12 kap. 24 a § jordabalken har bostadshyresgäster rätt att på egen bekostnad utföra målning, tapetsering och jämförliga åtgärder utan hyresvärdens godkännande. Med "jämförliga åtgärder" avses bland annat montering av persienner, kakelsättning av kök och våtutrymmen, byte av golvlister, inläggning av heltäckande mattor på linoleumgolv m.m. Notera dock att en åtgärd som minskar lägenhetens bruksvärde medför en rätt till ersättning för hyresvärden.

När krävs godkännande från hyresvärden?

12 kap. 24 a § jordabalken är inte tillämplig i fråga om större ingrepp i lägenheten. Exempelvis får en hyresgäst inte ändra en lägenhets planlösning genom att ta bort en vägg eller göra ett valv mellan två rum. Dessutom får hyresgästen bland annat inte riva ut fast köksinredning och sätta upp annan i dess ställe (se prop. 1974:150 s. 489). Dessa kräver alltså hyresvärdens godkännande.

Bedömningen i ditt fall

I och med att större ingrepp i lägenheten kräver hyresvärdens godkännande, är det av stor vikt att avgöra hur stort ingreppet blir i din lägenhet. Om installationen av tvättmaskinen kan göras utan större ingrepp i din lägenhets planlösning eller fasta inredning, behövs troligen inte din hyresvärds godkännande.

Jag hoppas att det svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”