Krävs ett prövningstillstånd för att kunna överklaga?

2020-12-27 i Domstol
FRÅGA
Om ägaren till en restaurang, som är VD, döms av tingsrätten till 4 månaders fängelse för skattebrott, efter att skatteverket granskat restaurangen och höjt skattepliktiga vinsten med 450 000kr, går det för ägaren att överklaga beslutet till HD enligt rättegångsbalken? Eller behövs det ett prövningstillstånd för det?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Till att börja med går Tingsrättens dom alltid att överklaga. Skattebrott hör till brottmål och därför är 51 kap Rättegångsbalken tillämpbar på fallet. När tingsrätten utdömt en dom har båda parter i målet tre veckor på sig att överklaga domen från det datum domen meddelats. Hur man överklagar ska framgå av en bifogad bilaga tillsammans med domen.

Nästa instans som kommer att bedöma fallet är Hovrätten. I vissa mål krävs ett prövningstillstånd för att Hovrätten ska kunna bedöma målet. I Tingsrättens dom framgår om ditt fall kräver prövningstillstånd eller inte. Du kan läsa mer om den processen här. Om även Hovrättens beslut ska överklagas, så ska detta ske inom tre veckor från det att beslutet meddelats.

Den sista instansen är Högsta domstolen (HD) och här prövas endast mål som fått beviljat prövningstillstånd.

Du behöver alltså inget prövningstillstånd för att överklaga en dom. Men för att HD (och i vissa fall Hovrätten) ska ta sig an målet och göra en ny bedömning krävs således ett prövningstillstånd.

Det jag rekommenderar dig att göra är att i första hand överklaga Tingsrättens beslut. Förklara varför du vill att Hovrätten ska göra en annorlunda bedömning t.ex. om bevisning förbisetts, viss bevisning inte styrkts av motparten (Skatteverket) eller om det finns särskilda omständigheter som inte tagits i beaktande osv. Därefter får du ett nytt beslut från Hovrätten- antingen görs en ny bedömning av Hovrätten eller så håller de med Tingsrätten och beslutet står fast. Detta går också att överklaga. Om ett prövningstillstånd krävs för ditt fall och inget prövningstillstånd ges kan du även överklaga detta, för att se om HD ger något prövningstillstånd. Om inget prövningstillstånd ges i HD är det normalt Tingsrättens dom som gäller.

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor, annars är du välkommen med ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (537)
2022-01-20 Kan målsägandebiträdet svara på frågorna under ett förhör?
2022-01-16 Kan hovrätten döma till ett hårdare straff om åklagren har överklagat tingsrättens dom?
2022-01-13 Kan barn under 18 år stämma sin pappa?
2021-12-30 Avgörande av brottmål utan huvudförhandling

Alla besvarade frågor (98704)