FrågaPROCESSRÄTTDomstol27/12/2020

Krävs ett prövningstillstånd för att kunna överklaga?

Om ägaren till en restaurang, som är VD, döms av tingsrätten till 4 månaders fängelse för skattebrott, efter att skatteverket granskat restaurangen och höjt skattepliktiga vinsten med 450 000kr, går det för ägaren att överklaga beslutet till HD enligt rättegångsbalken? Eller behövs det ett prövningstillstånd för det?

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Till att börja med går Tingsrättens dom alltid att överklaga. Skattebrott hör till brottmål och därför är 51 kap Rättegångsbalken tillämpbar på fallet. När tingsrätten utdömt en dom har båda parter i målet tre veckor på sig att överklaga domen från det datum domen meddelats. Hur man överklagar ska framgå av en bifogad bilaga tillsammans med domen.

Nästa instans som kommer att bedöma fallet är Hovrätten. I vissa mål krävs ett prövningstillstånd för att Hovrätten ska kunna bedöma målet. I Tingsrättens dom framgår om ditt fall kräver prövningstillstånd eller inte. Du kan läsa mer om den processen här. Om även Hovrättens beslut ska överklagas, så ska detta ske inom tre veckor från det att beslutet meddelats.

Den sista instansen är Högsta domstolen (HD) och här prövas endast mål som fått beviljat prövningstillstånd.

Du behöver alltså inget prövningstillstånd för att överklaga en dom. Men för att HD (och i vissa fall Hovrätten) ska ta sig an målet och göra en ny bedömning krävs således ett prövningstillstånd.

Det jag rekommenderar dig att göra är att i första hand överklaga Tingsrättens beslut. Förklara varför du vill att Hovrätten ska göra en annorlunda bedömning t.ex. om bevisning förbisetts, viss bevisning inte styrkts av motparten (Skatteverket) eller om det finns särskilda omständigheter som inte tagits i beaktande osv. Därefter får du ett nytt beslut från Hovrätten- antingen görs en ny bedömning av Hovrätten eller så håller de med Tingsrätten och beslutet står fast. Detta går också att överklaga. Om ett prövningstillstånd krävs för ditt fall och inget prövningstillstånd ges kan du även överklaga detta, för att se om HD ger något prövningstillstånd. Om inget prövningstillstånd ges i HD är det normalt Tingsrättens dom som gäller.

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor, annars är du välkommen med ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning,

Natasha FathifardRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”