Krävs dubbel straffbarhet vid våldtäkt mot barn?

FRÅGA
I några europeiska länder är den sexuella myndighetsåldern 14 år.Fråga: Kan en vuxen utlänning som i sitt hemland haft lagenlig sex med en 14-åring, åtalas för våldtäkt mot barn i Sverige? (Frågan aktualiseras t.ex. om utlänningen flyttar hit eller av annan anledning senare vistas här)
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om en vuxen som haft lagligt sex med en 14-åring i ett annat land kan åtalas i Sverige används brottsbalken (BrB).

Utgångspunkten är att det ska vara dubbel bestraffning

För brott som begås utanför Sverige får svensk domstol döma om brottet begåtts av tex en utlänning som sedan befinner sig i Sverige och det av brottet kan följa fängelse i mer än 6 månader (BrB 2 kap. 2 §).

Om personen efter brottet befinner sig i Sverige är alltså svensk domstol behörig att lagföra personen. Utöver detta tillkommer även, som ovan beskrivet, att brottet ska vara så pass allvarligt att det kan ge mer än 6 månader i fängelse. Enligt svensk lag kan den som genomför ett samlag eller en jämförlig sexuell handling kan dömas för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst 2 år (BrB 6 kap. 4 §). Därmed är detta brott alltså tillräckligt grovt för att det ska vara straffbart om det begåtts i ett annat land.

Dock finns det som huvudregel ett krav på dubbel bestraffning. Detta innebär att en gärning ska vara brottslig både i Sverige och i det land där gärningen begås för att den ska vara straffbelagd i Sverige (BrB 2 kap. 2 § 2 stycket). Så om gärningen inte är brottslig i landet där den utförs kan man som utgångspunkt inte straffas för den i Sverige.

För vissa sexualbrott krävs ej dubbel bestraffning

Det finns dock ett antal undantag från kravet på dubbel straffbarhet. Detta innebär att för de i BrB 2 kap. 2 § uppräknade brotten finns det inte krav på dubbel straffbarhet, alltså att det behöver inte vara en kriminaliserad handling i båda länderna. Dessa utgörs framförallt av vissa sexualbrott, särskilt mot minderåriga (BrB 2 kap. 2 § 4 stycket). Inom dessa undantag är våldtäkt mot barn inkluderat. Därmed kan man dömas enligt svensk rätt för våldtäkt mot barn även om detta inte är straffbart i landet där den genomfördes.

Sammanfattningsvis kan alltså svensk domstol utan hinder åtala någon som begått sexualbrott mot barn i ett annat land, även om gärningen är tillåten där.

Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Nadja Nordlund
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (416)
2021-07-22 Preskriptionstid för sexuellt utnyttjande av barn
2021-07-12 Köp av sexuell tjänst enligt 6 kap. 11 § BrB att som kvinna köpa underlivsmassage på en massagesalong?
2021-06-30 Oaktsam våldtäkt mot barn
2021-06-30 Försök till köp av sexuell tjänst

Alla besvarade frågor (94160)