Krävs det en jurist vid upprättandet av samarbetsavtal?

2021-03-21 i Avtal
FRÅGA
kan man använda gratis samarbetsavtal mellan företag? Eller bör en verkställ jurist skriva och intyga ett samarbetsavtal? Hur ska jag gå till väga ifall ett nystartad företag vill ha ett samarbetsavtalsmall och dra ner kostnaderna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar dina frågor som att du undrar om det finns ett krav på att anställa en jurist vid avtalsskrivning eller om det är möjligt att använda en gratis mall för upprättandet av avtalet. Jag tolkar det också som att det rör sig om ett "vanligt" samarbetsavtal mellan två företag.

Det finns inget krav på att en jurist måste skriva och intyga ett samarbetsavtal. Det går alltså att använda sig av en färdig mall när du ska träffa ditt samarbetsavtal. Det som kan vara värt att nämna är dock att det är just en mall som ofta är väldigt allmänt utformad. Därmed är din inte specialiserad för din situation och det kan behövas ändringar i det. Av vikt i sammanhanget är också att du enligt 1 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område blir bunden till avtalet.

Vad betyder det här för dig? Det finns inget krav på att du måste anställa en verksam jurist för att upprätta ditt avtal. Det är alltså fullt möjligt för dig att använda en gratis mall för upprättandet av avtalet. Fördelen med att anställa en jurist är att hen troligen har en bredare insikt i vad avtalet faktiskt innebär för dig när du blir bunden av det. Det kan också vara till stor hjälp med en jurist för att utforma avtalet så det passar din situation bättre. Samt att det kan bidra till en större förståelse för vad du faktiskt blir bunden till.

Storleken på den affär som avtalet ska omfatta är enligt mig avgörande om du är i behov av att anställa en jurist. Om det är en mindre affär kan det fungera lika bra utan att du får juridisk rådgivning. Men om det är en stor affär menar jag att finns anledning att anlita en jurist vid upprättandet av avtalet för att på så sätt skapa en större trygghet för ditt företag i det framtida avtalsförhållandet.

Det korta svaret på din fråga är nej det behövs ingen jurist vid upprättandet av avtalet för att avtalet ska bli giltigt. Det kan dock vara en fördel för dig och skapa trygghet i ditt framtida avtalsförhållande att ta hjälp av en jurist.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga!

Vänligen

Adam Stannervik
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1544)
2021-10-18 Försäljningserbjudanden på sociala medier
2021-10-18 Ångra villkorat köp i butik
2021-10-12 Vem står för fraktkostnaden
2021-10-11 Förklaringsmisstag - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (96421)